nasze projekty

Kopia podziękowania dla grantodawcy (3)

43. Women Empowerment

STAŁE ELEMENTY w części głównej:

 

NAZWA PROJEKTU: 69. WOMEN EMPOWERMENT

Status: zrealizowany

Grantodawca: Projekt współfinansowany przez Unii Europejskiej

Okres realizacji: 01.12.2021 – 30.11.2022

Wartość dofinansowania: 60 000 EUR

Całkowita wartość projektu: 60 000 EUR

 

STAŁE ELEMENTY w części rozwijanej: 

Cele projektu:

 • Rozpoczęcie lub rozwinięcie współpracy międzynarodowej naszych organizacji, budowanie trwałej, silnej i opartej na zaufaniu relacji z organizacjami partnerskimi.
 • Wymiana dobrych praktyk związanych z pracą z kobietami, szczególnie z kobietami z grup wykluczonych i/lub narażonych na dyskryminację.
 • Rozwój kompetencji kadry organizacji i podwyższenie motywacji do dalszej pracy.
 • Wzmocnienie kobiet z naszych społeczności, pochodzących z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, zwiększenie ich poczucia własnej wartości i szeroko pojętego dobrostanu fizycznego i psychicznego.
 • Wprowadzenie lub pogłębienie wiedzy naszej kadry i kobiet uczestniczących w tematach dotyczących Unii Europejskiej, demokracji, zrównoważonego rozwoju, różnorodności, anty-dyskryminacji.
 • Rozwinięcie kompetencji międzykulturowych i językowych kadry organizacji i uczestniczących kobiet.
 • Poszerzenie i ulepszenie oferty edukacyjnej organizacji partnerskich skierowanych do dorosłych kobiet, w tym zajęć online wysokiej jakości.
 • Budowanie międzykulturowej społeczności kobiet, które mogą wspierać się nawzajem.
 • Poszerzanie perspektywy kadry i uczestniczących kobiet poprzez możliwość obserwowania i doświadczania różnorodności.

 

Zaplanowane działania:

 • 54 warsztaty online dla dorosłych kobiet
 • 6 webinarów służących wymianie dobrych praktyk dla kadry organizacji
 • 3 rozbudowane Lokalne aktywności dla kobiet (Finding my Balance w Słowenii, Talent Garden we Włoszech, Zdrowe życie w Polsce)
 • 1 międzynarodowe 5-dniowe szkolenie dla kobiet

 

Podsumowanie realizacji: 

PROJEKT „WOMEN EMPOWERMENT”

Projekt “Women Empowerment” był naszym pierwszym projektem realizowanym w ramach programu Erasmus+, współfinansowanym przez Unię Europejską. Projekt rozpoczęłyśmy poznaniem się nawzajem z naszymi partnerami z Włoch i Słowenii – Zoe Teatri & Aspira, zavod za razvoj posameznika in družbe. Podczas 6 wspólnych webinarów wymieniłyśmy się swoimi praktykami warsztatowymi, które później zastosowałyśmy podczas realizacji naszych zajęć ze skawińskimi kobietami. 

W okresie zimowym zaprosiłyśmy kobiety z Polski, Słowenii i Włoch do wspólnego praktykowania języka angielskiego na zajęciach w formie online. Stworzone zostały 3 grupy, w których co tydzień uczestniczyły kobiety z różnym poziomem umiejętności. Warsztaty miały na celu podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego, zwiększenie swobody w komunikowaniu się, przełamanie bariery językowej, nabranie entuzjazmu do nauki języka angielskiego oraz stworzenie relacji pomiędzy kobietami pochodzącymi z różnych kultur – aby w efekcie stworzyć wspierającą, międzynarodową społeczność kobiet. W sumie odbyły się, aż 54 warsztaty! Na zajęciach poruszyłyśmy tematy związane z:

 • demokracją,
 • Unią Europejską,
 • zrównoważonym rozwojem,
 • ekologią,
 • włączeniem społecznym,
 • umiejętnościami międzykulturowymi,
 • edukacją globalną,
 • dbaniem o siebie,
 • przeciwdziałaniem dyskryminacji, itd. 

Kolejną aktywnością w projekcie była realizacja warsztatów rozwojowych pt. „Zdrowe życie” dla naszych kobiet z Gminy Skawina. Kilkanaście kobiet pracowało nad swoim rozwojem osobistym podczas 4 bloków warsztatowych. 

Podczas zajęć kobiety:

 • Wspólnie przyglądały się ostatnim dwóm latom pandemii i temu co chcą z nich zabrać w dalszą drogą, a co zostawić za sobą. 
 • Ćwiczyły uważność i troskę o siebie pracując z ciałem, emocjami, sztuką i przyrodą. 
 • Poznawały techniki coachingowe pozwalające osiągać cele i podejmować decyzję. 
 • Analizowały proces zmiany i budowania długotrwałej motywacji, pracując również nad własnymi przekonaniami. 
 • Odkrywały swoją misję życiową pracując z modelem Ikagai, w ramach którego szukały odpowiedzi na pytania: W czym są dobre? Co lubią robić? Czego świat potrzebuje? Za co mogą otrzymać zapłatę?
 • Pracowały nad swoją tożsamością i tym jak prezentują ją innym korzystając z metody Okno Johari.
 • Uczyły się jak budować udane relacje oraz jak rozwiązywać konflikty.
 • Odbyły ćwiczenie: Sens  Talent  Optymizm, które pokazywało, jak połączyć  poczucie sensu z wykorzystaniem talentów osobistych oraz optymizmem i przyjemnością. 
 • Sprawdzały jak harmonijnie połączyć w sobie poczucie siły, mocy i energii osobistej. 
 • Odnalazły swoje wewnętrzne sanktuarium, w którym możemy znaleźć spokój i harmonię.
 • Przećwiczyły ponownie 4 pytania rozwoju wykorzystując do tego karty coachingowe. 

To był intensywny, ale bardzo wartościowy czas. Mamy nadzieję, że nasze uczestniczki nadal pielęgnują swoją drogę do zdrowego życia. 

Lokalne aktywności dla kobiet odbyły się również we Włoszech i Słowenii. Organizacja Zoe Teatri zrealizowała warsztaty bazujące na narzędziu „Edu-Larp”. Zajęcia zawierały elementy teatru i improwizacji co miało na celu wzmocnienie wiary w siebie i nabycie nowych umiejętności w przystępnym i otwartym środowisku. Organizacja ze Słowenii – „Aspira” zrealizowała warsztaty dla kilkunastu kobiet, które dotyczyły m.in.:

 •  samopoznania,
 •  nawiązania kontaktu z samą sobą i poświęcenia czasu dla siebie za pomocą różnych form aktywności,
 •  budowania dobrych relacji zarówno ze sobą, jak i z ludźmi wokół,
 •  celów życiowych,
 •  technik oddychania,
 •  aktywności społecznej.

 

We wrześniu przyszedł czas na zaproszenie naszych partnerów do Polski wraz z kobietami z Włoch i Słowenii. Zrealizowałyśmy Międzynarodowe Spotkanie Kobiet. W sumie gościłyśmy 24 kobiety z Polski, Włoch i Słowenii, z którymi przez tydzień w Gliczarowie Górnym realizowałyśmy program warsztatów rozwojowych w języku angielskim. Było to ważne doświadczenie, dzięki któremu nawiązałyśmy nowe, międzynarodowe relacje. 

Ostatnią fazą projektu było przygotowanie produktów, którymi dzielimy się z Wami zupełnie za darmo. Każda organizacja przygotowała jeden produkt.

Aspira przygotowała dziennik w formie e-booka pt. „Finding my Balance”. W dzienniku znajdują się 52 zadania wspierające proces rozwijania swojego potencjału. Zadania zostały poświęcone różnym tematom związanym z autorefleksją (pytania, rysowanie, pisanie wierszy, listów itp.), relacjami (komunikacja, pytania, rysowanie, pisanie listów itp.) patrzeniem z szerszej perspektywy (moje miejsce w społeczności, burza mózgów, zarządzanie projektami – jak rozwinąć pomysł itp.).

Dziennik do pobrania – Finding my balance

 Zoe Teatri przygotowała narzędzie edukacyjne Edu-LARP (LARP: live action role-playing – aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której osoby uczestniczące wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru) na podstawie ostatniego etapu Lokalnych aktywności dla kobiet we Włoszech „Talent Garden”, możliwe do wykorzystania również z innymi grupami dorosłych.

Edu-LARP do pobrania –  IN THE LABYRINTH OF THE GODDESS.

Fundacja Wyobraź sobie przygotowała narzędziownik ze scenariuszami zajęć. Narzędziownik dzieli się na trzy części: przeciwdziałanie przemocy fizycznej, przemocy psychicznej i przemocy ekonomicznej.

 

Grantodawcy

Do pobrania

Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera