nasze projekty

84. Wo(men) Empowerment

Cele projektu: 

 • Angażowanie nowych grup osób dorosłych w prace organizacji partnerskich (Fundacji Wyobraź sobie z Polski oraz Dreams for Life z Rumunii).
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi w kontekście pracy z kobietami i mężczyznami. 
 • Refleksja nad rolami, doświadczeniami, wyzwaniami i potrzebami kobiet i mężczyzn w dzisiejszym społeczeństwie, a także relacjami jakie budujemy między sobą. 
 • Zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie osób, które nie miały jeszcze okazji korzystać z możliwości jakie oferuje Erasmus+.
 • Rozwijanie językowych i międzykulturowych kompetencji osób dorosłych oraz kadry organizacji.
 • Przygotowanie broszury zawierającej wskazówki dla osób prowadzących kręgi i warsztaty dla kobiet i mężczyzn, w tym szczegółowe opisy metod oraz scenariusze zajęć. 
 • Przygotowanie zainteresowanych osób do prowadzenia kręgów i warsztatów dla kobiet i mężczyzn. 

 

Zaplanowane działania:

 • Warsztaty w języku angielskim online
 • Kręgi kobiet i mężczyzn offline i online
 • 5-dniowe międzynarodowe szkolenie w Polsce dla kobiet i mężczyzn 
 • 5-dniowe międzynarodowe szkolenie w Rumunii dla osób chcących prowadzić kręgi i warsztaty dla kobiet i mężczyzn 
 • Wydarzenia rozpowszechniające – lokalne kręgi i warsztaty dla kobiet i mężczyzn prowadzone przez osoby uczestniczące w szkoleniu w Rumunii 
 • Międzynarodowe spotkania przedstawicieli i przedstawicielek organizacji partnerskich

 

Podsumowanie realizacji:

Grantodawcy

Do pobrania

Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera