Lato Światozmieniaczy

 

 

Zmiany wprowadzone

w półkolonii dla młodzieży

(propozycje dodatkowych form pracy, w tym przede wszystkim gier i quizów)

Gra Światozmieniaczy:

Ze względu na rosnące zainteresowanie tematami związanymi ze zmianą klimatu, wprowadziliśmy te zagadnienia do półkolonii przez zaproponowanie dodatkowego zadania w Grze Światozmieniaczy, podczas którego uczestnicy i uczestniczki wypisywali konsekwencje i przyczyny zmiany klimatu (globalnego ocieplenia). Na tej podstawie przygotowaliśmy „drzewo problemowe”: rysunek drzewa, w pień którego wpisaliśmy problem – globalne ocieplenie, w korzenie przyczyny, zaś w gałęzie konsekwencje.

Zasoby naturalne:

Zamiast samodzielnych prezentacji osób biorących udział w warsztacie zaproponowaliśmy uczestnikom i uczestniczkom „Grę kopertową”.

Osoby uczestniczące, podzielone na kilkuosobowe grupy losują jedną z 12 kopert. W każdej kopercie znajduje się inne zadanie do wykonania związane z zasobami naturalnymi (lasem i wodą) oraz liczba punktów, które można za dane zadanie zdobyć. Po wykonaniu zadania, grupa przychodzi do osoby prowadzącej i prezentuje rozwiązanie, na bieżąco otrzymując punkty. Po zaliczeniu zadania grupa wybiera kolejną kopertę z pozostałych dostępnych kopert rozłożonych na podłodze/trawie. Każda koperta ma swój tytuł, co pozwala odróżnić ją od już wykonanych zadań. Gra trwa godzinę, każda grupa realizuje tyle zadań, ile zdaży (na ogół 1-2 grupy jest w stanie zrealizować wszystkie zadania). Po skończeniu gry liczymy punkty, a następnie podsumowujemy wspólnie omawiając każde z zaproponowanych zadań.

Zadania:

 1. Co to za drzewa?

Jakie drzewa przedstawione są na ilustracjach? Zapiszcie odpowiedź na osobnej kartce, podając numer danego drzewa i prawidłową odpowiedź. Za każde prawidłowo nazwane drzewo otrzymacie 1 punkt.

(do koperty załączone są zdjęcia drzew z innych krajów np. palmy olejowej, banana, papai, kawy, bambusa, itd.)

 1. Jakie rośliny widzisz wokół?

Zróbcie zdjęcia roślin wokół, które potraficie nazwać. Za każdą prawidłowo nazwaną roślinę dostaniecie 1 punkt (roślin szukajcie w zasięgu wzroku).

 1. Deforestacja

Jakie są przyczyny i konsekwencje deforestacji? Zapiszcie odpowiedzi na osobnej kartce. Za wykonanie zadania możecie dostać od 0 do 5 punktów w zależności od poprawności udzielonej odpowiedzi.

 1. Olej palmowy

W których produktach znajduje się olej palmowy? Odpowiedź nie jest taka prosta. Czasem olej palmowy kryje się pod innymi nazwami. W załączeniu do zadania znajdziecie nazwy substacji, które najprawdopodobniej zawierają olej palmowy. Które z nich znajdują się w załączonych produktach? Za każdą zidentyfikowaną substacje otrzymacie 1 punkt.

(do zadania dołączone są różne kosmetyki i artykuły spożywcze oraz lista substancji, które zawierać mogą olej palmowy)

 1. Zużycie wody w domu

Na co przede wszystkim zużywamy wodę w domu? Dopasujcie prawidłowo procenty do danej kategorii. Za każde prawidłowe dopasowanie otrzymacie punkt.

 1. Oszczędzaj wodę!

Przygotujcie plakat/komiks/infografikę lub inną graficzną formę, która zachęci ludzi do oszczędzania wody. Za wykonane zadanie możecie otrzymać od 0 do 5 punktów w zależności od kreatywności i staranności wykonania.

 1. Telefony komórkowe

Z jakich minerałów wykonane są telefony komórkowe? Gdzie się je wydobywa i w jakich warunkach? W zależności od prawidłowości i szczegółowości odpowiedzi możecie otrzymać za to zadanie od 0 do 5 punktów.

 1. Chroń lasy!

Jak możemy chronić lasy i oszczędzać zużycie drewna? Wypiszcie jak najwięcej sposobów. W zależności od ilości i jakości pomysłów możecie dostać za to zadanie od 0 do 5 punktów.

 1. Woda a procenty

Jaki procent wody na Ziemii to woda słodka? Ile procent wody słodkiej nadaje się do picia? Za każdą prawidłowo podaną liczbę otrzymacie punkt.

 1. Quiz o lesie

Rozwiążcie poniższy quiz o lesie. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź otrzymacie 1 punkt.

 1. Czym różni się las pierwotny, las naturalny i las gospodarczy? Jakie konsekwencje niosą za sobą te różnice?
 1. Dopasuj rodzaj lasu, typ roślinności oraz rozmieszczenie (dodatkowy załącznik)
 2. Jaki procent powierzchni Polski zajmują lasy? Możecie pomylić się o 5%.
 3. Jaki gatunek drzewa dominuje w polskich lasach?
 4. Na którym kontynencie zużywa się najmniej papieru na osobę na rok, a na którym najwięcej?
 5. Podajcie nazwę choć jednego certyfikatu przyznawanego produktom pochodzenia leśnego, np. drewno lub papier?
 6. W którym kraju na świecie jest najwięcej drzew?
Wilgotny las równikowy (las deszczowy) Afryka równikowa, dorzecze Amazonii, zachodnie wybrzeże Półwyspu Indyjskiego, Półwysep Malajski, Indonezja, Filipiny, Nowa Gwinea i inne wyspy oceaniczne w strefie równikowej Wielowarstwowy zawsze zielony las, z drzewami osiągającymi 70 m, brak runa, ogromna różnorodność gatunkowa, duże partie lasów równikowych są okresowo lub permanentnie zalewane.
Las liściasty strefy umiarkowanej Europa (z wyjątkiem Skandynawii i wybrzeża Morza Śródziemnego), środkowe i wschodnie obszary Ameryki Północnej, daleki wschód Azji (Chiny, Korea, Japonia), niewielkie obszary Ameryki Południowej (Chile) Lasy głównie liściaste lub mieszane, różne typy lasów (np. w Polsce grądy, olsy, buczyny, bory mieszane), bogate w gatunki drzew, choć zwykle jeden gatunek dominuje, posiadają bogaty podszyt oraz bujne runo.
Borealny las iglasty (tajga) północna Europa (Skandynawia), północna Azja (Syberia), północna część Ameryki Północnej (Kanada, Alaska). Przewaga drzew iglastych (sosna, świerk, jodła), ale są też liściaste, zwłaszcza topole i brzozy. Różnorodność gatunkowa jest mniejsza niż w innych lasach. Występują tu drzewa smukłe – lepiej znoszą obciążenie śniegiem.
 1. Dlaczego las jest ważny?

Nakręćcie krótki filmik promujący las i mówiący dlaczego lasy są ważne i powinniśmy je chronić? Wykorzystajcie to, co jest wokół Was, a także wyobraźnię. Może jakiś poem, piosenka, wywiad z przechodzącą osobą? W zależności od kreatywności i wykonania możecie za to zadanie otrzymać 0 do 5 punktów.

 1. Życie na farmie

Przeprowadźcie wywiad z Andreą o jego doświadczeniach w życiu na permakulturowej farmie w Austrii. Zadajcie przynajmniej 5 otwartych pytań. Nagrajcie wywiad. Za wykonanie zadania możecie dostać 0-5 punktów.

Migranci/tki:

Oprócz elementów zaproponowanych w scenariuszu zaproponowaliśmy uczestnikom i uczestniczkom Debatę Oksfordzką, by zachęcić ich do wyrażania opinii (podczas zwykłej rozmowy trudno nam było zaangażować młodzież w rozmowę, ustrukturalizowana forma okazała się strzałem w dziesiątkę – osoby uczestniczące zdecydowanie chętniej dzieliły się argumentami i dyskutowały na wskazane tematy).

Proponowana teza: Polska powinna przyjmować migrantów i migrantki

Zasady Debaty Oksfordzkiej ( Na podstawie opracowania Klubu Debat Oksfordzkich, http://www.klubdebatoksfordzkich.uw.edu.pl/zasady/):

Debatę prowadzi marszałek, który jest bezstronny. Marszałka wspiera sekretarz. Informuje o czasie, który pozostał mówcom na wypowiedź.

W debacie występuje ośmiu głównych mówców:

– czterech po stronie propozycji (osoby opowiadające się za tezą),

– czterech po stronie opozycji (osoby opowiadające się przeciwko tezie).

Uczestnicy debaty zajmują miejsca zgodnie z zasadami:

– po prawicy marszałka zasiadają członkowie propozycji,

– po lewicy marszałka zasiadają członkowie opozycji,

– miejsca najbliżej marszałka zarezerwowane są dla pierwszych mówców.

Mówcy propozycji i opozycji występują na przemian. Pierwszy występuje mówca propozycji.

Pierwsi mówcy każdej ze stron mają na wystąpienia po 5 minut, kolejni po 4 minuty.

Mówcy muszą ściśle przestrzegać czasu swojego wystąpienia.

Osoby z publiczności mogą zgłaszać pytania przez uniesienie ręki w górę oraz wypowiedzenie słowa „pytanie” między pierwszą a ostatnią minutą wystąpienia mówcy. Pytanie  nie powinno być dłuższe niż trzy zdania. Mówca może przyjąć  lub odrzucić pytanie. Mówca  i marszałek mogą przerwać pytanie w dowolnej chwili.

Osoby z publiczności mają prawo zgłaszać informacje poprzez uniesienie ręki
i wypowiedzenie słowa  „informacja” między pierwszą a ostatnią minutą wystąpienia danego mówcy. Nie powinna być ona dłuższa niż trzy zdania. Mówca musi przyjąć informację. Marszałek może przerwać informację w dowolnej chwili.

Po wystąpieniach głównych mówców każdy obecny na sali ma prawo wziąć udział
w debacie. Mówcy zabierają głos na zmianę po stronie propozycji i opozycji.
Na swoje wypowiedzi mają minutę. Rozpoczyna mówca broniący tezy.

Po debacie następuje głosowanie, w którym wszyscy obecni mogą wypowiedzieć się po jednej ze stron.

Dodatkowe warsztaty:

Dodaliśmy do półkolonii warsztaty dotyczące odpowiedzialnego podróżowania i wiedzy o różnych krajach świata, bazując na doświadczeniach i zdjęciach osób prowadzących. Uczestniczy i uczestniczki wybrali 10 krajów, o których chcieliby dowiedzieć się więcej, z tych odwiedzonych przez osoby prowadzące w ramach projektu Exchange the world i na tej podstawie przygotowaliśmy grę Mission Impossible. Każda 3-osobowa grupa otrzymała zestaw 11 zadań oraz godzinę czasu na wykonanie jak największej ich ilości w dowolnej kolejności. Zadania dotyczyły 10 wybranych krajów oraz odpowiedzialnego podróżowania. Po godzinie podsumowaliśmy odpowiedzi, dodając opowieści i zdjęcia z poszczególnych krajów.

Zadania do wykonania:

 1. PERU

Ułóżcie z załączonych puzzli trzy obrazki, a następnie zgadnijcie co się na nich znajduje.

(dodatkowa koperta z pociętymi zdjęciami)

 1. WŁOCHY

Dopasuj rodzaj makaronu do odpowiedniej nazwy oraz sosu.

(dodatkowa koperta z obrazkami i nazwami)

 1. BRAZYLIA

Rozwiążcie quiz:

 1. Jaki jest urzędowy język Brazylii?
 2. Jak nazywa się stolica Brazylii?
 3. Jak nazywa się prezydent Brazylii i dlaczego uznawany jest za kontrowersyjnego?
 4. Jakie są 3 atrakcje turystyczne Brazylii?
 5. W jakim mieście odbywa się najsławniejszy brazylijski karnawał?
 6. Jaka jest powierzchnia Brazylii?
 7. Z jakimi krajami graniczy Brazylia?
 8. Jaką walutą posługują się ludzie w Brazylii?
 1. KOLOMBIA

Przygotuj listę 10 hiszpańskich zwrotów, które mogłyby przydać się podczas podróży do Kolumbii.

 1. LAOS

Narysujcie flagę i zapiszcie stolicę Laosu praz wszystkich sąsiadujących z nim bezpośrednio krajów.

 1. CZECHY

Napiszcie wiersz lub krótką piosenkę o Czechach. Powinna zawierać przynajmniej 8 linijek i się rymować.

 1. MALEZJA

Jakie są trzy główne religie w Malezji? Wypiszcie przynajmniej 7 różnic pomiędzy tymi religiami i 3 podobieństwa.

 1. TURCJA

Zaplanujcie tygodniową wycieczkę po Turcji, uwzględniającą przynajmniej 5 różnych atrakcji. Uargumentujcie wybrane atrakcje, by przekonać do Waszej wycieczki potencjalnych klientów/ki.

 1. FILIPINY

Filipiny to kraj, który jako jeden z pierwszych odczuwa zmiany klimatu, wiele filipińskich wysp już znalazło się pod wodą. To też kraj znany z zamiłowania do komiksów. Narysujcie komiks, który opowiadał będzie o problemach Filipin wynikających ze zmian klimatów i zachęcał innych do podjęcia działań zapobiegających globalnemu ociepleniu.

 1. AUSTRIA

Stwórzcie krzyżówkę na temat Austrii. Słowo „Austria” powinno być głównym hasłem krzyżówki. Do pozostałych haseł ułóżcie pytania związane z Austrią.

 1. ODPOWIEDZIALNE PODRÓŻOWANIE

Stóżcie listę 7 zasad, którymi powinnien kierować się odpowiedzialny turysta/turystka, szanując przyrodę i lokalną społeczność.

Dodatkowe elementy:

Młodzież szczególnie chętnie angażowała się w quizy, dlatego zdecydowaliśmy się wykorzystać tę formę, by ugruntować i poszerzyć wiedzę. Zorganizowaliśmy dwa quizy: pierwszy w połowie półkolonii, trzeciego dnia, w formie popularnego teleturnieju 1 z 10, drugi Wielki Quiz odbył się ostatniego dnia półkolonii. Dodatkowo zaproponowaliśmy grę tabu, przygotowaną na podstawie wykorzystywanych podczas półkolonii pojęć. Poniżej znajdują się opisy i pytania do poszczególnych quizów.

1 z 10

W quizie brały udział 2-3 osobowe grupy. Każda rozpoczynała grę z 3 szansami. Pierwszą grupę do odpowiedzi wyznacza osoba prowadząca, następnie grupa, która odpowiadała na pytanie wyznacza grupę następną. Grupa odpowiadająca wybiera numer pytania. Za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową grupie odbierana jest jedna szansa. Po stracie 3 szans dana grupa odpada z gry. Wygrywa grupa, która najdłużej pozostanie w grze (lub w przypadku gdy skończą się pytania – ta, która będzie miała najwięcej szans).

Pytania:

 1. Co to jest Edukacja Globalna?
 2. Wymień 3 przyczyny globalnego ocieplenia
 3. Wymień 3 konsekwencje globalnego ocieplenia
 4. Co możemy zrobić, by być bardziej odpowiedzialnym konsumentem/ką, wymień przynajmniej 3 rzeczy
 5. Podaj 3 kraje Globalnego Południa
 6. Podaj 3 kraje Globalnej Północy
 7. Wymień przynajmniej 2 gazy wywołujące efekt cieplarniany
 8. Gdzie produkowane są orzeszki ziemne?
 9. 50% zysków z pary dżinsów idzie do…
 10. Jaki procent zysku z pary dżinsów dostaje szwaczka?
 11. Wymień organizację, która zajmuje sie Edukacją Globalną
 12. Ile kilometrów przemierzają dżinsy od pola bawełny do konsumenta/ki
 13. Jak tłumaczymy Fair Trade na polski?
 14. Wymień przynajmniej 3 zasady Fair Trade/Sprawiedliwego Handlu
 15. Na czym polega efekt cieplarniany
 16. Na jakim kontynencie jest Wybrzeże Kości Słoniowej
 17. Jak hodowla zwierząt wiąże się z efektem cieplarnianym?
 18. Do kogo idzie 25% zysków ze sprzedaży dżinsów?
 19. W jakim języku mówi się w Brazylii?
 20. Jaka jest stolica Kolumbii
 21. Jaka jest stolica Turcji
 22. Co oznacza sformuowanie zero-waste
 23. Podaj przykład historii światozmieniacza lub światozmieniaczki
 24. Czym są kredyty węglowe
 25. Z czego organizacja SGFE z Kambodży produkuje węgiel?
 26. Czym jest biznes społeczny?
 27. Jaki gatunek drzewa jest najbardziej popularny w Polsce?
 28. Jaki procent Polski pokrywają lasy?
 29. Jaki kontynent zużywa najmniej, a jaki najwięcej papieru na mieszkańca/mieszkankę?
 30. Jakie produkty zawierają olej palmowy?
 31. W jakim kraju jest najwięcej drzew?
 32. Wymień 3 nieodnawialne źródła energii
 33. Wymień 3 odnawialne źródła energii
 34. Wymień 3 produkty ze znaczkim Fair Trade, które możemy znaleźć w naszych sklepach
 35. Jaki procent wody zużywanej w domu idzie na kąpiel?
 36. Jaki procent wody zużywanej w domu idzie na pranie?
 37. Podaj 3 przyczyny deforestacji
 38. Podaj 3 konsekwencje deforestacji
 39. Podaj 5 sposobów oszczędzania wody
 40. Podaj 3 sposoby oszczędzania drewna
 41. Co to jest permakultura?
 42. Wymień przynajmniej 1 kraj, w którym występuje wilgotny las równikowy
 43. Czym się różni las naturalny od gospodarczego?
 44. Czym różni się migrant od uchodźcy?
 45. Dlaczego dieta wegańska/wegetariańska jest dobra dla środowiska?
 46. Jaki procent wody na Ziemii to woda słodka?
 47. Jaki procent wody słodkiej jest pitny?
 48. Jakie są konsekwencje topnienia lodowców?
 49. Z czego (jakiej rośliny) produkowane są dżinsy?
 50. Z jakich minerałów produkowany jest telefon?
 51. Dlaczego warto kupować lokalne, sezonowe jedzenie?
 52. Jakie są różnice między uprawą ekologiczną a chemiczną?
 53. Co to jest azyl?
 54. Jaki kraj geograficznie leżący na południu należy do Globalnej Północy?
 55. Polska należy do Globalnego Południa czy Globalnej Północy?
 56. Co to oznacza, że warunki pracy szwaczek szyjących nasze ubrania są trudne? Jakie są to warunki?
 57. Jaka jest stolica Tajlandii?
 58. Podaj 3 przykłady jak możemy oszczędzić energię w domu
 59. Gdzie jest Amazonia, tzw. płuca Ziemii?
 60. Jaka jest stolica Malezji?

Wielki Quiz

W quizie biorą udział 2-3 osobowe grupy, odpowiadając na pytania po kolei. Grupy mogą wybrać kategorię pytania, liczbę punktów (czy chcą pytanie za 1, 2 czy 3 punkty) oraz numer pytania. Za prawidłową odpowiedź otrzymują wskazaną liczbę punktów, za nieprawidłową punkty są im one odejmowane. Jeśli grupa nie odpowie na pytanie, inna grupa może je przejąć, ale jeśli odpowie nieprawidłowo, jej punkty również są odejmowane. Na koniec lub jako przerywnik można zastosować również zasadę „kto pierwszy ten lepszy”, osoba prowadząca czyta pytanie, odpowiada grupa, która zgłosi się jako pierwsza.

Pytania za 1 punkt mają odpowiedzi a, b, c, d do wyboru, pytania za dwa punkty nie mają odpowiedzi do wyboru, ale pokrywają się z tym, co zostało wcześniej powiedziane na zajęciach, pytania za 3 punkty nie mają odpowiedzi do wyboru i wprowadzają nową wiedzę, lub dotyczą szczególnie trudnych do zrozumienia czy zapamiętania aspektów omawianych zagadnień.

Pytania:

Kategoria 1 – Kraje świata

Numer pytania Pytania za 1 punkt Pytania za 2 punkty Pytania za 3 punkty
1 Stolica Laosu to:

a.       Kuala Lumpur

b.      Bangkok

c.       Buenos Aires

d.      Vientiene

Jaka jest stolica Malezji? Jaka jest stolica Peru?
2 Uchodźca/uchodźczyni to osoba, która:

a.       Ucieka przed wojną

b.      Migruje w celach ekonomicznych

c.       Jedzie na wycieczkę do innego kraju

d.      Wraca ponownie do swojego kraju po tym, jak mieszkała gdzie indziej

Wymień przynajmniej 2 kraje, z którymi graniczy Laos Ile krajów znajduje się w Europie? Możecie pomylić się o 5.
3 Który z poniższych krajów nie należy do Globalnego Południa?

a.       Wybrzeże Kości Słoniowej

b.      Ghana

c.       Argentyna

d.      Australia

W jakim kraju znajduje się Machu Picchu? Wymień 5 rodzajów makaronu z Włoch
4 Który z poniższych krajów nie leży w Afryce?

a.       Sudan

b.      Nepal

c.       Kenia

d.      Mozambik

Na jakim kontynencie leżą Filipiny? Wymień trzy zwroty w języku hiszpańskim.
5 Jaka jest stolica Ekwadoru?

a.       Bogota

b.      Quito

c.       Lima

d.      Montevideo

Co to jest azyl? Wymień 5 krajów, w których hiszpański jest oficjalnym językiem urzędowym
6 Jaki jest największy kraj w Afryce?

a.       Algieria

b.      Seszele

c.       Południowa Afryka

d.      Egipt

Na jakim kontynencie leży Singapur? Jakie 3 religie są dominującymi religiami w Malezji?
7 Który z poniższych krajów przyjmuje najwięcej uchodźców i uchodźczyń?

a.       Jordan

b.      Niemcy

c.       Turcja

d.      Kenia

Co to są migracje klimatyczne? Wymień 2 kraje, w których produkuje się olej palmowy.
8 Z którym z poniższych krajów nie graniczy Laos?

a.       Indie

b.      Tajlandia

c.       Birma

d.      Chiny

Który kraj jest większy – Argentyna czy Peru? Wymień 3 rzeczy, które warto zwiedzić w Turcji.
9 Który z poniższych krajów leży w Ameryce Centralnej?

a.       Nikaragua

b.      Argentyna

c.       Chile

d.      Urugwaj

Jaki jest największy kraj na świecie? Wymień 3 zasady odpowiedzialnego podróżowania
10 Jaki jest najmniejszy kraj na świecie?

a.       Malta

b.      Lichtenstain

c.       Monako

d.      Watykan

Gdzie odbywa się najsłynniejszy karnawał w Brazylii? Ile krajów jest w Afryce? Możecie pomylić się o 5.

Kategoria 2 – Konsumpcja

Numer pytania Pytania za 1 punkt Pytania za 2 punkty Pytania za 3 punkty
1 Do jakiego koloru kosza wyrzucamy plastik?

a.       Różowy

b.      Czarny

c.       Fioletowy

d.      Żółty

Ile kilometrów średnio przemierząją nasze dżinsy od pola bawełny do konsumenta/ki? Do jakiego koloru pojemnika wyrzucamy papier?
2 Skąd pochodzi kakao?

a.       Ghana

b.      Holandia

c.       Austria

d.      Hiszpania

Wymień 5 zasad Sprawiedliwego Handlu Ile wody potrzeba, by wyprodukować 1 parę dżinsów? Możecie pomylić się o tysiąc litrów.
3 Który z poniższych produktów nie jest produkowany w Polsce?

a.       Jabłka

b.      Marchewki

c.       Banany

d.      Pomidory

Ile procent wody na świecie to woda słodka i ile z tego nadaje się do picia dla ludzi? Skąd pochodzi cynamon?

 

4 Gdzie nie produkuje się kawy?

a.       Etiopia

b.      Portugalia

c.       Kolumbia

d.      Peru

Wymień 3 rzeczy, które ludzie jedzą na śniadanie, a które nie pochodzą z Polski Co to jest permakultura?
5 Który środek transportu jest najmniej ekologiczny?

a.       Samolot

b.      Samochód

c.       Pociąg

d.      Autobus

Z jakiej rośliny produkuje się dżinsy? Wymień 2 zalety i 2 wady produkcji organicznej/ekologicznej
6 Który z poniższych produktów jedzą osoby na diecie wegańskiej?

a.       Owoce

b.      Mleko

c.       Jajka

d.      Sery

Na co głównie zużywamy wodę w domu? Jakie głównie produkty znaleźć możemy ze Sprawiedliwego Handlu?
7 Jaka waluta obowiązuje w Brazylii?

a.       Real

b.      Szyling

c.       Dolar

d.      Korona

Wymyślcie 10 zastosowań zużytej plastikowej butelki Jak procentowo rozkłada się zysk ze sprzedaży dżinsów?
8 Którego z minerałów nie używa się do produkcji telefonu?

a.       Tantal

b.      Cyna

c.       Złoto

d.      Wapń

Czym różni się weganizm od wegetarianizmu? Czym się różni stereotyp od uprzedzenia?
9 Jakich produktów nie powinniśmy spożywać jeśli chcemy być odpowiedzialnymi konsument/kami?

a.       Lokalnych

b.      Sezonowych

c.       Pochodzących z dalekich krajów

d.      Z ekologicznych upraw

Podaj 3 przykłady niematerialnych prezentów Co to jest green washing i social washing?
10 Który z owoców na pewno nie pochodzi z Polski?

a.       Jabłko

b.      Jagody

c.       Ananas

d.      Śliwka

Podaj 3 zastosowania podartej pary dżinsów Podaj przykład biznesu społecznego

Kategoria 3 – Zasoby naturalne

Numer pytania Pytania za 1 punkt Pytania za 2 punkty Pytania za 3 punkty
1 Las sadzony na potrzeby produkcji drewna to las:

a.       naturalny

b.      pierwotny

c.       gospodarczy

d.      równikowy

Ile procent Polski pokrywają lasy? Możecie pomylić się o 5%. Podajcie 3 nieodnawialne źródła energii.
2 Która z odpowiedzi nie jest gazem cierplarnianym?

a.       CO2

b.      Metan

c.       Freony

d.      H2O

Podajcie 3 metody oszczędzania wody. Na czym polega zasada 3R?
3 Które źródło energii nie jest odnawialne?

a.       Woda

b.      Ropa

c.       Słońce

d.      Wiatr

Jaki gatunek drzewa jest najbardziej rozpowszechniony w Polsce? Co to są kredyty węglowe?
4 Który kontynent zużywa najmniej papieru na jednego mieszkańca/mieszkankę?

a.       Europa

b.      Afryka

c.       Azja

d.      Ameryka Północna

Nazwijcie drzewa na zdjęciach, możecie się pomylić w 1 przypadku. Jaki procent Ziemii pokrywa woda? Możecie sie pomylić o 5%.
5 W którym kraju znajduje się Amazonia, tzw. płuca Ziemii?

a.       Brazylia

b.      Egipt

c.       Zanzibar

d.      Kazachstan

Podajcie 3 przyczyny globalnego ocieplenia. Ile jest Celów Zrównoważonego Rozwoju? Możecie się pomylić o 3.
6 Które z tych drzew nie występuje w Polsce?

a.       Topola

b.      Wierzba

c.       Papaja

d.      Buk

Podajcie 3 konsekwencje globalnego ocieplenia. Wymieńcie 2 z 7 najbardziej popularnych drzew używanych do produkcji mebli.
7 W którym z tych krajów nie występuje kauczukowiec?

a.       Finlandia

b.      Brazylia

c.       Tajlandia

d.      Kolumbia

Co to jest deforestacja? Jak wygląda drzewo/krzak kawy?
8 O ile wzrosła temperatura Ziemii od początku XX wieku?

a.       2 stopnie C

b.      0,8 stopnia C

c.       0,1 stopnia C

d.      5 stopni C

Jakie środki transportu są najmniej ekologiczne? Który kraj produkuje najwięcej CO2 na mieszkańca/mieszkankę?
9 Który z tych elementów produkuje najwięcej tlenu?

a.       Oceany

b.      Drzewa

c.       Wulkany

d.      Jeziora

Jaki transport jest najbardziej ekologiczny? Ile drzew potrzeba żeby zniwelować średnią roczną produkcję CO2 jednej osoby? Możecie się pomylić o 100 drzew.
10 Która z tych roślin nie jest jadalna?

a.       Babka lancetowa

b.      Pokrzywa

c.       Brzoza

d.      Wszystkie wymienione rośliny są jadalne

Podajcie 3 zastosowania deszczówki Ile lat rozkłada się plastikowa butelka?

Kategoria 4 – Historie światozmieniaczy i światozmieniaczek

Numer pytania Pytania za 1 punkt Pytania za 2 punkty Pytania za 3 punkty
1 Co produkuje biznes społeczny Plush and Play z Filipin?

a.       Gry planszowe

b.      Pluszaki

c.       Materiały papiernicze

d.      Warzywa

Jak nazywa się projekt w ramach którego Anna i Andrea podróżują po świecie? Tonle z Kambodży produkuje ubrania zgodnie z filozofią zero-waste. Co to znaczy?
2 Jakim sportem fascynował się Wann z Continuity w Malezji?

a.       Pływaniem

b.      Bieganiem

c.       Jeżdżeniem na deskorolce

d.      Snowboardingiem

Z jakiego kraju pochodzi biznes społeczny SGFE, który produkuje węgiel z kokosa? Na czym polega inicjatywa Laboratoria z Peru?
3 Co produkowały osoby z niepełnosprawnością intelektualną z kambodżańskiego biznesu społecznego L’irresistible?

a.       Ubrania

b.      Ryż

c.       Buty

d.      Dżem

Opowiedz o jednej światozmieniającej inicjatywie ze Skawiny Jak Mira Rehab z Rumunii wykorzystała swoje umiejętności technologiczne do zmieniania świata na lepsze?
4 Skąd pochodzi biznes społeczny Donkey Bakery, zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami?

a.       Włochy

b.      Wietnam

c.       Ekwador

d.      Tanzania

Kogo zatrudnia inicjatywa Social Tea House z Bułgarii? Na czym polega inicjatywa Dignity Kitchen z Singapuru?
5 Co produkuje Stanimira z Bułgarii?

a.       Lody

b.      Makaron

c.       Pizzę

d.      Czekoladę

Na jakim instrumencie gra Artur z Beat’ABox z Singapuru? Wymień 3 organizacje zajmujące się Edukacją Globalną.
6 Jakiego języka można się nauczyć w The Fools w Brazylii?

a.       Niemieckiego

b.      Francuskiego

c.       Portugalskiego

d.      Angielskiego

Kogo zatrudnia Hidden City Tours do prowadzenia wycieczek po Barcelonie? Wymień 3 sposoby w jakie Magdaleine z The Sustainable Self ograniczyła ilość śmieci, by żyć zgodnie z filozofią zero-waste
7 Mulberries to ekologiczna farma z Laosu produkująca

a.       Jedwab

b.      Oliwki

c.       Kawę

d.      Zboże

Wymień 3 rzeczy, które robi Fundacja Wyobraź sobie, by zmieniać świat na lepsze Wymień 2 rzeczy, które zrobiło L’altro Spazio z Włoch, by przystosować swój bar do osób z niepełnosprawnościami.
8 Jaki symbol mają Chefs Especiais z Brazylii?

a.       Paprotka

b.      Czaszka

c.       Motor

d.      Słońce

Czym zajmuje się Dancing Międzypokoleniowy z Warszawy? Na czym polega idea anticafe, zastosowana przez skautów i skautki z Rumunii?
9 W jakim kraju działa kawiarnia YangonBakehouse pomagająca kobietom w trudnej sytuacji?

a.       Boliwia

b.      Birma

c.       Bangladesz

d.      Butan

Dla jakich dzieci Klongdinsor wymyślił maszynę do rysowania włóczką? Wymień 10 krajów, które odwiedzili Anna i Andrea w ramach projektu Exchange the world.
10 Co produkuje biznes społeczny Batik Boutique z Malezji?

a.       Jedzenie

b.      Kosmetyki

c.       Masło orzechowe

d.      Ubrania

Tor jest ekologicznym farmerem z Tajlandii. Co produkuje? Jak WaterShed z Kambodży rozwiązuje problem mycia rąk?

Tabu

Osoby uczestniczące podzielone są na 2 grupy. Jedna osoba z grupy przychodzi na środek i ma minutę na przekazanie swojej grupie jak największej ilości haseł. Stara się opisać hasło, które widzi na karcie bez używania tzw. słów tabu wypisanych na karcie pod głównym hasłem. Osoba z przeciwnej grupy sprawdza, czy osoba grająca nie użyła słów tabu, jeśli tak się stanie, karta przepada i osoba grająca wybiera kolejną. Po minucie następuje zmiana zespołu. Gramy aż nie skończą się karty. Wygrywa grupa, która będzie miała więcej punktów.

Można również zrezygnować z elementu rywalizacji i grać całą grupą.

Karty:

Odnawialny

 

Migrant/ka Wegetarianizm Recycling
Źródło

 

Podróż Jedzenie Segregacja
Energia

 

Obcokrajowiec Mięso Śmieci
Słońce

 

Wojna Ryba Kosz
Wiatr

 

Azyl Weganizm Worek
Konsumpcja Deforestacja Biznes społeczny Światozmien-iacz/ka
Produkt

 

Drzewo Firma Osoba
Sprzedawać

 

Ścinać Przedsiębiorca Świat
Kupować

 

Amazonia Pieniądze Społeczny
Sklep

 

Las Handel Lepszy
Zmiana klimatu Singapur Gra Opowiadanie historii
Globalne

 

Kraj Planszowa Zdarzenie
Ocieplenie

 

Azja Grać Książka
Gazy

 

Naród Razem Dzielić się
Temperatura

 

Malezja Czas Storytelling
Mapa Dżinsy

 

Pieniądze Herbata
Świat

 

Spodnie Moneta Torebka
Globus

 

Bawełna Banknot Kawa
Kraje

 

Nosić Płacić Pić
Tablica

 

Ubranie Bank Liść
Odpowiedzia-lny Kompost

 

Lodowiec Woda
Konsumpcja

 

Ziemia Biegun Deszcz
Użycie

 

Śmieci Zimno Morze
Właściwy

 

Organiczny Topnienie Pić
Rozsądny

 

Resztki Góra Ciecz
Plastik Sprawiedliwy Handel Olej palmowy Globalne ocieplenie
Materiał

 

Globalne Południe Kosmetyki Klimat
Przedmiot

 

Kawa Jedzenie Atmosfera
Torebka

 

Kupowanie Orangutany Gazy
Słomka

 

Znak Deforestacja Ziemia
Zero-waste Debata

 

Ryż Papaja
Odpady Oksfordzka

 

Farma Owoc
Śmieci Dyskusja

 

Jedzenie Awokado
Segregacja Argument

 

Azja Zielony
Recykling Teza

 

Biały Pomarańczowy

Projekt finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych