JAK DOGADAĆ SIĘ Z NASTOLATKIEM?

💕 DLACZEGO WARTO ❓

Część III Szkoły dla Rodziców i Wychowawców uwzględnia problemy wieku dorastania i wywołane tym zaburzenia w komunikacji i kontaktach między rodzicami i wychowawcami a młodzieżą. Celem zajęć jest więc zastanowienie się przez uczestników warsztatów czy znają świat dorastającej młodzieży oraz uświadomienie sobie jakie potrzeby mają, czy jakich trudności doświadczają ich dzieci.

 

 

Poruszymy takie tematy jak:
GRANICE ➡ pozwolić czy zabronić ❓
UCZUCIA ➡ nie poznajesz własnego dziecka ❓
WSPÓŁPRACA ➡ czy ciągle musisz mu przypominać ❓
KARY ➡ a może konsekwencje ❓
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ➡ czy dobrze byłoby się porozumieć ❓
TRUDNE TEMATY ➡ dla rodziców i nastolatków
7 spotkanie jest przeznaczone tylko dla młodzieży a 9 spotkanie jest spotkaniem dla rodziców i nastolatków.

🤔 O CO CHODZI ❓
Warsztaty „Jak dogadać się z nastolatkiem?” to III Moduł Szkoły dla Rodziców. Podobnie jak poprzednie, został oparty na koncepcjach Elaine Mazlish i Adele Faber oraz na koncepcjach Zbigniewa Gasia, który analizuje sposób, w jaki zachowania dysfunkcyjne zaspokajają ważne potrzeby rozwojowe nastolatków.

W trakcie 10 spotkań rodzice doskonalą swój warsztat wychowawczy poznając np. cele życiowe nastolatka, ćwicząc ustalanie granic, mówienie o uczuciach czy zachęcanie nastolatków do współpracy. Dowiadują się również co robić zamiast karania czy jak wspólnie rozwiązywać konflikty. Znaczną część warsztatów poświęca się na zagadnienia dotyczące rozmów z nastolatkami na trudne tematy (uzależnienia, media, seks). Zajęcia przebiegają w atmosferze zrozumienia i wzajemnego wsparcia, w której można swobodnie rozmawiać na nurtujące tematy dorastających dzieci.

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców i wychowawców. którzy ukończyli przynajmniej I część „Szkoły”. Wynika to z tego, że część III stanowi pogłębienie i rozszerzenie umiejętności nabytych w I lub I i II module warsztatów.

📆 KIEDY I GDZIE ❓

Warsztaty to 10 cotygodniowych spotkań, które będą odbywać się w czwartki od 18.00 do 21.00 w siedzibie Fundacji przy ul. Żwirki i Wigury 7/12 w Skawinie. Startujemy 23 września 2021.

💰 JAKI JEST KOSZT ❓

Warsztaty są całkowicie bezpłatne.

💁 KTO PROWADZI ❓
Aneta Rokicka – opis kwalifikacji w zakładce Zespół

🖊 JAK SIĘ ZAPISAĆ ❓

Na Warsztaty OBOWIĄZUJĄ ZAPISY (liczba miejsc ograniczona do 15). Zgłoszenia: Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, tytuł Warsztatów prosimy przesłać na adres biuro@wyobrazsobie.org.pl lub za pomocą poniższego formularza.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z koordynatorem projektu: Panią Pauliną Góralczyk – pod numerem telefonu 515-872-612.

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Wyobraź Sobie w celach związanych z realizacją niniejszego formularza na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.). Przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.