Akademia Muzyczna – dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Obszar: kreatywność i twórczość