Wyobraź sobie mosty zamiast murów

Projekt „Wyobraź sobie mosty zamiast murów” podejmuje działania na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców, kobiet oraz profesjonalistów z terenu Gminy Skawina. Będzie miał on za zadanie wesprzeć program ochrony zdrowia psychicznego oraz program przeciwdziałania przemocy.

Projekt przewiduje szereg działań profilaktycznych:

 • zostaną zrealizowane warsztaty dla profesjonalistów „Mury Milczenia”, które będą miały za zadanie m.in. zwiększenie umiejętności budowania świadomych, proaktywnych relacji z dziećmi, dorosłymi i współpracownikami.
 • przeprowadzimy warsztatach dla dzieci i młodzieży „Labirynt emocji” dla wszystkich grup wiekowych od przedszkola po szkołę średnią. Uczestnicy będą pracować m.in. nad rozwojem emocjonalnym, nad umiejętnością rozwiązywania konfliktów czy stawianiem granic.
 • odbędą się warsztaty dla kobiet „Droga do zmiany”, które będą skupiały się m.in. na rozwoju mocnych stron, talentów oraz umiejętności komunikacyjnych uczestniczek. Warsztaty dostarczą też wiedzy na temat zarządzania domowym budżetem.
 • zrealizujemy też warsztaty „Mosty bliskości”, które będą skierowane do rodziców. Stawianie granic, wsparcie rozwoju emocjonalnego dzieci, rozwiązywanie konfliktów, wspieranie samodzielności i zachęcanie do współpracy czy „wojny” między rodzeństwem to tylko niektóre z tematów, które poruszymy na tych warsztatach.

Projekt zakłada również wzmocnienie systemu poprzez zbudowanie lokalnego partnerstwa oraz zakłada realizację kampanii społecznej, która pojawi się już na początku 2022 roku. Ważnym rezultatem projektu będzie instrukcja (tzw. mapa mostów) informująca o możliwych formach wsparcia na terenie Gminy Skawina. Na początku 2021 roku odbyliśmy spotkania z przedstawicielami instytucji z Gminy Skawina, którzy chcą zaangażować się w realizację założeń projektu „Wyobraź sobie mosty zamiast murów”.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata (styczeń 2021 – grudzień 2022) na terenie Gminy Skawina. Warsztaty zostaną zrealizowane dwukrotnie, zarówno w 2021, jak i w 2022.

Poniżej harmonogram warsztatów na rok 2021: 

1) MURY MILCZENIA – warsztaty dla profesjonalistów

Termin: 9 marca 2021 – 22 czerwca 2021

10 spotkań we wtorki w godzinach: 18:00-21:00

 

 

 

 

 

 

2) MOSTY BLISKOŚCI – warsztaty dla rodziców 

Termin: 22 kwietnia 2021 – 24 czerwca 2021 

10 spotkań w czwartki w godzinach: 18:00-21:00

3) DROGA DO ZMIANY – warsztaty dla kobiet 

Termin: 02-04 lipca 2021, 16 lipca 2021, 30 lipca – 1 sierpnia 2021, 19 sierpnia

w godzinach:

piątki 18:00-21:00,

soboty 9:00-16:00,

niedziele 9:00-12:00

4) LABIRYNT EMOCJI/RELACJI – bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży

„Labirynt Emocji/Relacji” to warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych, które skupiają się na wspomaganiu rozwoju społeczno-emocjonalnego, wzmacniają wiarę w siebie i budują poczucie własnej wartości. Obecnie prowadzimy warsztaty dla następujących grup wiekowych: 5-6 lat, 7-10 lat oraz 11-14 lat. Tematy poruszone na zajęciach są modyfikowane dla każdej z grup wiekowych. Dzięki warsztatom dzieci uczą się poprzez zabawę jak wyrażać swoje emocje, zarządzać napięciem, stresem oraz trudnymi uczuciami. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych pedagogów. Warsztaty odbywają się w siedzibie Fundacji Wyobraź Sobie przy ul. Żwirki i Wigury 7/12 w Skawinie i są całkowicie bezpłatne.

 • Labirynt Emocji dla dzieci w wieku 5-6 lat

Termin: 2 sierpnia – 6 sierpnia 2021 10:00-13:00

 • Labirynt Emocji dla dzieci w wieku 7-10 lat

Termin: 26 lipca – 30 lipca 2021 15:00-18:00

 • Labirynt Relacji dla młodzieży w wieku 11-14 lat

Termin: jesień 2021

 • Labirynt Relacji dla młodzieży w wieku 15-18 lat

Termin: jesień 2021

 

Jeżeli masz pytania do projektu lub poszczególnych warsztatów zachęcamy do kontaktu:

 • Kierowniczka projektu – Aneta Rokicka nr tel. 602-516-635
 • Koordynatorka projektu – Paulina Góralczyk nr tel. 515-872-612
 • e-mail: biuro@wyobrazsobie.org.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt „Wyobraź sobie mosty zamiast murów” został objęty patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.