nasze projekty

Kopia podziękowania dla grantodawcy (1)

33. Wyobraź sobie mosty zamiast murów

Cel projektu:

Projekt „Wyobraź sobie mosty zamiast murów” podejmie działania na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców, kobiet oraz profesjonalistów z terenu Gminy Skawina. Będzie miał on za zadanie wesprzeć program ochrony zdrowia psychicznego oraz program przeciwdziałania przemocy.

Zaplanowane działania:

 • zostały zrealizowane warsztaty dla profesjonalistów „Mury Milczenia”, które miały za zadanie m.in. zwiększenie umiejętności budowania świadomych, proaktywnych relacji z dziećmi, dorosłymi i współpracownikami.
 • przeprowadzone zostały warsztatach dla dzieci i młodzieży „Labirynt emocji” dla wszystkich grup wiekowych od przedszkola po szkołę średnią. Uczestnicy pracowali m.in. nad rozwojem emocjonalnym, nad umiejętnością rozwiązywania konfliktów czy stawianiem granic.
 • odbyły się warsztaty dla kobiet „Droga do zmiany”, które skupiały się m.in. na rozwoju mocnych stron, talentów oraz umiejętności komunikacyjnych uczestniczek. Warsztaty dostarczą też wiedzy na temat zarządzania domowym budżetem.
 • zrealizowaliśmy też warsztaty „Mosty bliskości”, które były skierowane do rodziców. Stawianie granic, wsparcie rozwoju emocjonalnego dzieci, rozwiązywanie konfliktów, wspieranie samodzielności i zachęcanie do współpracy czy „wojny” między rodzeństwem to tylko niektóre z tematów, które poruszyliśmy na tych warsztatach.

Projekt zakładał również wzmocnienie systemu poprzez zbudowanie lokalnego partnerstwa oraz zakładał realizację kampanii społecznej. 

Podsumowanie realizacji:

Projekt wzmocnił w Gminie Skawina system przeciwdziałania przemocy, głównie wobec dzieci i kobiet, rozwinęliśmy kompetencje profesjonalistów oraz podnieśliśmy kompetencje mieszkańców potrzebne do radzenia sobie z przemocą. W warsztatach wzięło udział 131 osób, kampanię społeczną zobaczyło 3523 osób. Podczas realizacji projektu korzystaliśmy z takich metod jak warsztaty, kampania społeczna, konsultacje, działania rzecznicze, wizyty studyjne.

W ramach projektu odbyło się szereg warsztatów: Mury Milczenia dla profesjonalistów, Mosty Bliskości dla rodziców, Droga do zmiany dla kobiet, Labirynt Emocji dla dzieci i młodzieży.

Wspólnie z partnerami i odbiorcami przeprowadzona została kampania społeczna pokazująca mechanizmy zachowań przemocowych, głównie przemocy psychicznej. W trakcie realizacji projektu powstała tzw. „instytucjonalna mapa mostów”, czyli Centrum Usług Społecznych, które w tzw. jednym okienku informuje o możliwych formach wsparcia w Gminie Skawina. Najbardziej zaskoczyła nas ilość mieszkańców chcących zaangażować się w kampanię społeczną #mostyzamiastmurów, która zawierała cztery filmy:

 1. PRZE-MOC nie zawsze oczywista,
 2. PO-MOC, czyli jak sobie pomóc,
 3. PO-MOST, czyli gdzie szukać pomocy.
 4. PO-MOGĘ – o powodach zaangażowania się w kampanię społeczną.

W kampanię zaangażowało się 15 wolontariuszy. Powstała też piosenka nawiązująca zarówno do nazwy projektu, jak ich przeciwdziałania przemocy.

Powstały trzy artykuły: 

 1. PO-MOST czyli gdzie szukać pomocy?, 
 2. STRES czyli jak sobie pomóc?, 
 3. PRZE-MOC czyli o formach przemocy. 

Dodatkowo dorzuciliśmy kilka krótszym form wyjaśniających formy przemocy:

 • PRZEMOC FIZYCZNA 
 • PRZEMOC PSYCHICZNA 
 • PRZEMOC SEKSUALNA 
 • PRZEMOC EKONOMICZNA

W ramach kampanii odbył się również 1 challange na Facebooku oraz powstały 4 filmy

 • PRZE-MOC nie zawsze oczywista:

https://youtu.be/MeCSR8dKIho

 • PO-MOC, czyli jak sobie pomóc:

https://youtu.be/7EC4h9t26Co

 • PO-MOST, czyli gdzie szukać pomocy:

https://youtu.be/zijjFIBIUSM

 • PO-MOGĘ – o powodach zaagażowania się w kampanię społeczną:

https://youtu.be/3ojDwp9NDaI

Ważną częścią projektu były działania rzecznicze na rzecz utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Skawina oraz branie czynnego udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez Gminę Skawina i reprezentowanie głosu społeczności lokalnej. Zaproponowaliśmy zmiany w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skawina. Dodatkowo w ramach projektu i w celu wypracowywania dodatkowych rekomendacji dla władz samorządowych odbyły się dwie wizyty studyjne. 

Dodatkowo w ramach rozwoju instytucjonalnego: 

 • podnieśl kompetencje fundraisingowe zespołu oraz zakupiliśmy narzędzia fundraisingowe. 
 • Aneta Rokicka ukończyła ny kurs „Zawodowy Kurs Fundraisera” i uzyskała certyfikat, co pozwoliło jej zdobyć zaawansowaną wiedzę w dziedzinie fundraisingu.
 • opracowaliśmy wstępną strategię fundraisingową 
 • wzięliśmy udział w spotkaniach mentoringowych z ekspertami oraz udział w Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu 
 • zrealizowaliśmy dwie kampanie fundraisingowe: jedna na pokrycie wkładu własnego i druga związana z rekomendacjami do otworzenia Makerspace na zakup stołu narzędziowego.

 

Grantodawcy

Do pobrania

Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera