nasze projekty

Kopia podziękowania dla grantodawcy (7)

53. W sieci wsparcia

Cel projektu: 

Celem projektu “W SIECI WSPARCIA” jest zwiększenie skuteczności systemu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym wśród młodzieży w Gminie Skawina poprzez rozwój narzędzi profilaktycznych, zwiększenie kompetencji profesjonalistów i wprowadzenie rozwiązań do lokalnej polityki.  

Zaplanowane działania:

  • będziemy wypracowywać program profilaktyczny obejmujący MISTRZOSTWA E-SPORTOWE w Gminie Skawina
  • przygotujemy e-trenerów do pracy profilaktycznej z drużynami młodzieżowymi we współpracy z psychologami sportowymi i profilaktykami
  • przeprowadzimy pilotażowy program wśród 10 drużyn z naszej Gminy
  • wypracujemy założenia do kształcenia kadry młodzieżowych e-trenerów
  • skonsultujemy to również z liderami młodzieżowymi i przeprowadzimy kampanię społeczną
  • stworzymy „Poradnika Gamera” we współpracy z trenerami e-sportowymi, dietetykami, edukatorami profilaktyki uzależnień behawioralnych i fizjoterapeutami 
  • zaprosimy też kilka znanych osób z e-sportowego świata 
  • wypracujemy również założenia do Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym wśród młodzieży i przedstawimy je naszym władzom
  • czeka nas również część rozwoju instytucjonalnego naszej Fundacji, a w niej m. in. działania fundraisingowe, które skupią się na pozyskaniu sponsorów na wyposażenie sali gamingowej. 

Podsumowanie realizacji:

Celem projektu „W SIECI WSPARCIA” było zwiększenie skuteczności systemu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym wśród młodzieży w Gminie Skawina poprzez rozwój narzędzi profilaktycznych, zwiększenie kompetencji profesjonalistów i wprowadzenie nowych rozwiązań do lokalnej polityki. Cel został osiągnięty poprzez:
1. Kampanię informacyjno – promocyjną, którą zobaczyło ponad 21 tys. osób
2. Wypracowanie programu profilaktycznego obejmującego mistrzostwa e-sportowe na terenie Gminy w tym realizację programów takich jak Mission Possible, Rising Players, Bezpieczna Nawigacja – program uzyskał oficjalną rekomendację Bena Furmana – fiński psychiatra i psychoterapeuta, który od lat wykorzystując różne podejścia terapeutyczne i posiada międzynarodową renomę.
3. Przygotowanie e-trenerów do pracy profilaktycznej z drużynami młodzieżowymi we współpracy z psychologami/profilaktykami z uzyskanym przez nich certyfikatem mentora e-sportowego.
4. Przeprowadzenie pilotażowego programu wśród 10 drużyn zakończonego mistrzostwami e-sportowymi.
5. Wypracowanie założeń do kształcenia kadry młodzieżowych e-trenerów we współpracy z Bennewicz Instytut Kognitywistyki oraz Benem Furmanem.

Projekt obejmował również:
6. Konsultacje społeczne z udziałem liderów młodzieżowych, kampanię społeczną z udziałem młodzieży oraz opracowanie i upowszechnianie „Poradnika Gamera”/”Poradnika dla Rodzica Gamera”
7. Wypracowanie założeń do Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym wśród młodzieży oraz działania rzecznicze w tym obszarze.

W projekcie wzięło udział 116 osób w tym: 66 młodzieży, 36 rodziców, 14 profesjonalistów pracujących z młodzieżą, oraz 8 partnerów (ekspertów, instytucji i NGO). Nawiązaliśmy współpracę z 8 partnerami: Gmina Skawina, Bennewicz Instytut Kognitywistyki, Centrum Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna, Akademia Wychowania Fizycznego Biała Podlaska, Akademia Wychowania Fizycznego Katowice, Ben Furman, Unicorn VR.
Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży, ale również wśród Uczelni Wyższych. W rezultacie działań fundraisingowych w Skawinie powstała pierwsza profesjonalna sala gamingowa, pierwszy raz w historii miasta odbyły się też mistrzostwa esportowe i pierwszy raz w historii działań profilaktycznych dotyczących uzależnień zostały użyte innowacyjne narzędzia takie jak np. gogle VR

Dodatkowo projekt zakład rozwój instytucjonalny naszej organizacji podczas którego: 

1. Wnikliwie skoncentrowaliśmy się na opracowaniu planu kampanii skierowanej do lokalnych i ogólnopolskich firm.
2. Przeprowadziliśmy gruntowną reorganizację naszej bazy danych CRM dotyczącej współpracy z biznesem. Przeprowadziliśmy ponad 50 spotkań z przedstawicielami firm, co zaowocowało pozyskaniem finansowania na 6 stanowisk gamingowych.
3. Opracowaliśmy szczegółowy plan kampanii fundraisingowych, obejmujący kampanię CSR skierowaną do lokalnych przedsiębiorców z terenu Gminy Skawina, oraz kampanię skierowaną do darczyńców regularnych, znanych jako Ekipa z Wyobraźni.
Zwiększyliśmy naszą bazę partnerów biznesowych, do której dołączyły firmy tj Lidl, Bank Spółdzielczy oraz Hotel Dworek Skawiński, AMSO, CEZ SA, Trans-AL, Konstruktion, Baywa r.e, MDC2, Anglosas, Generali Real Estate, ASMP.
4. Przystąpiliśmy również jako członkowie do Podkrakowskiej Izby Gospodarczej.
5. Inwestowaliśmy w rozwój naszej fundraiserki oraz wyposażylismy jej stanowisko pracy.
6. Opracowaliśmy niezbędne materiały dla kampanii fundraisingowych, w tym atrakcyjne oferty sponsorskie.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z FunduszyEOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Grantodawcy

Do pobrania

Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera