25. Szkoła dla rodziców i wychowawców moduł I – edycja 6

Data realizacji: 26.01.2019-26.04.2019
Wartość projektu:
Wartość dofinansowania:
Wkład poniesiony ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł,  wkładu osobowego lub rzeczowego.