Rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie – projekt „Od wyobraźni do innowacji”

#miastozPRZYSZŁOŚCIĄ #wspieranasGminaSkawina
www.gminaskawina.pl
Gmina Skawina