warsztaty

2. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - Moduł 2 - Rodzeństwo bez Rywalizacji

Rodzeństwo bez Rywalizacji – warsztaty rodzicielskie – moduł II

Tytuł: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – moduł 2 „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Opis: Zapraszamy na unikalne warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji”, organizowane przez Fundację „Wyobraź sobie”. Jeśli Twoje dzieci ciągle się kłócą, a nawet biją, skarżą się na siebie, albo spotykasz się z zarzutami, że któreś kochasz bardziej, te warsztaty są dla Ciebie! W trakcie spotkań dowiesz się, jak wspierać swoje dzieci w budowaniu pozytywnych relacji, zrozumiesz mechanizmy rywalizacji między rodzeństwem i nauczysz się skutecznych technik rozwiązywania konfliktów.

Korzyści:

 • Zrozumienie źródeł zazdrości między rodzeństwem i jak wpływa to na relacje.
 • Wypracowanie strategii motywowania dzieci do działania, bez stosowania porównań.
 • Nauka równego i sprawiedliwego traktowania ulubieńców.
 • Radzenie sobie z egoizmem i wspieranie rozwoju empatii u dzieci.
 • Poznanie korzyści i szkód wynikających z rywalizacji między rodzeństwem.
 • Tworzenie pozytywnych ról w rodzeństwie i ich wpływ na wzajemne relacje.
 • Skuteczne reagowanie na kłótnie i bójki między dziećmi.
 • Rozwijanie umiejętności bycia rodzicem-mediatorem w trudnych konfliktach.
 • Zrozumienie różnych temperamentów dzieci i jak wpływają na relacje rodzeństwa.
 • Analiza wpływu kolejności urodzenia dzieci na ich charakter i zachowanie w rodzeństwie.

Metoda pracy:

 • Interaktywne i angażujące zajęcia grupowe.
 • Praktyczne narzędzia coachingowe i analiza case study.
 • Indywidualne sesje coachingowe dla pogłębienia tematów.

Program:

 • RODZINA POCHODZENIA – wpływ na postawy rodzicielskie.
  • Refleksja nad wpływem swojego wychowania na podejście do relacji rodzeństwa.
  • Rozpoznanie wzorców zachowań z rodzin pochodzenia i ich ewentualna modyfikacja.
  • Ćwiczenia identyfikujące własne przekonania i wartości związane z rodzeństwem.
 • ZAZDROŚĆ – źródła i wpływ na relacje rodzeństwa.
  • Analiza źródeł i mechanizmów zazdrości w kontekście rodzeństwa.
  • Nauka technik komunikacyjnych, które pozwalają skutecznie wyrażać emocje związane z zazdrością.
  • Ćwiczenia praktyczne na budowanie empatii i zrozumienia między rodzeństwem.
 • PORÓWNANIA – alternatywne sposoby motywowania dzieci.
  • Poznanie konsekwencji częstego porównywania dzieci i ich osiągnięć.
  • Nauka motywowania dzieci w sposób indywidualny i zgodny z ich potrzebami.
  • Tworzenie pozytywnego środowiska wspierającego rozwój unikalnych talentów każdego dziecka.
 • ULUBIEŃCY – równość i sprawiedliwość w rodzeństwie.
  • Omówienie roli ulubieńców w rodzinie i ich wpływu na relacje między rodzeństwem.
  • Wypracowanie zasad sprawiedliwego traktowania dzieci, uwzględniając ich różnice wieku i potrzeb.
  • Ćwiczenia praktyczne na budowanie zaufania i akceptacji między rodzeństwem.
 • EGOIZM – radzenie sobie i rozwijanie empatii.
  • Nauka technik wspierających rozwijanie empatii i myślenia o potrzebach innych.
  • Wypracowanie strategii radzenia sobie z egoizmem i wspierania postaw altruistycznych.
  • Ćwiczenia praktyczne na budowanie współczucia i zrozumienia między rodzeństwem.
 • RYWALIZACJA – korzyści i skutki rywalizacji między rodzeństwem.
  • Omówienie pozytywnych i negatywnych aspektów rywalizacji między braćmi i siostrami.
  • Nauka technik wspierających zdrową rywalizację, która nie niszczy relacji rodzeństwa.
  • Budowanie umiejętności wspierania się nawzajem i celebracji sukcesów każdego dziecka.
 • ROLE W RODZINIE – wpływ na relacje między braćmi i siostrami.
  • Analiza różnych ról, jakie dzieci przyjmują w rodzinie i ich wpływu na dynamikę rodzeństwa.
  • Nauka technik wspierających rozwijanie wsparcia i akceptacji między rodzeństwem.
  • Ćwiczenia praktyczne na budowanie pozytywnych wzorców zachowań między braćmi i siostrami.
 • KŁÓTNIE I BÓJKI – skuteczne reagowanie na konflikty.
  • Wypracowanie strategii rozpoznawania przyczyn konfliktów i zapobiegania im.
  • Nauka technik radzenia sobie z emocjami w trakcie sporów między rodzeństwem.
  • Ćwiczenia praktyczne na budowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich stron.
 • TRUDNE KONFLIKTY – rola rodzica jako mediatora.
  • Nauka roli mediatora w trudnych sytuacjach między rodzeństwem.
  • Wypracowanie strategii rozwiązywania konfliktów w sposób sprawiedliwy i satysfakcjonujący dla wszystkich.
  • Ćwiczenia praktyczne na budowanie umiejętności komunikacyjnych, które ułatwią mediację między braćmi i siostrami.
 • TEMPERAMENTY – zrozumienie i wykorzystanie różnic w rodzeństwie.
  • Poznanie różnych temperamentów dzieci i jak wpływają na interakcje między rodzeństwem.
  • Nauka strategii dostosowywania się do potrzeb i charakterów każdego dziecka.
  • Ćwiczenia praktyczne na budowanie harmonii i zrozumienia między różnymi temperamentami w rodzeństwie.

Zapraszamy Cię do udziału w warsztatach „Rodzeństwo bez rywalizacji”! Jeśli zależy Ci na budowaniu trwałych i harmonijnych relacji między rodzeństwem, to jest to idealna okazja dla Ciebie. Dowiesz się, jak zrozumieć źródła zazdrości między braćmi i siostrami, jak wspierać ich w współpracy i rozwiązywaniu konfliktów. Zyskasz praktyczne narzędzia, które pomogą Ci stworzyć atmosferę wzajemnego wsparcia i zrozumienia w rodzinie. Dołącz do nas i odkryj, jak budować pozytywne więzi między rodzeństwem, które będą trwały przez całe życie. Nie czekaj, zapisz się już teraz i zainwestuj w lepsze relacje między Twoimi dziećmi!

 

Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera