PROJEKT „OD WYOBRAŹNI DO INNOWACJI” – WSPÓŁPRACA W ZESPOLE