warsztaty

4.Mosty Bliskości – roczny program rozwoju rodzicielskiego

Mosty Bliskości – roczny program rozwoju rodzicielskiego

Tytuł: 4. Mosty Bliskości – Trening Umiejętności Rodzicielskich

Opis warsztatów: Warsztaty „Mosty Bliskości” to kompleksowy trening umiejętności rodzicielskich, który został stworzony w celu wsparcia rodziców w budowaniu silnych więzi emocjonalnych z dziećmi, radzeniu sobie z własnymi emocjami oraz rozwijaniu pozytywnych relacji w rodzinie. Podczas tych spotkań rodzice będą mieli okazję zgłębić różne aspekty rodzicielstwa, odkryć narzędzia rozwiązywania konfliktów domowych oraz pracować nad wspólnymi wartościami rodzinny.

Korzyści:

 • Rozwój umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, co pozwoli na bardziej świadome i efektywne reagowanie w trudnych sytuacjach rodzicielskich.
 • Poprawa komunikacji w rodzinie, umożliwiająca lepsze zrozumienie potrzeb i uczuć każdego członka rodziny.
 • Zwiększenie zaufania i więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi, co sprzyja harmonijnemu rozwojowi dzieci.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów domowych w sposób konstruktywny i pozytywny.
 • Praktyczne narzędzia do budowania wspólnych wartości i celów rodziny, co tworzy spójną i silną rodzinę.

Metoda pracy:

 • Interaktywne warsztaty prowadzone w grupie, umożliwiające wymianę doświadczeń i wsparcie między uczestnikami.
 • Ćwiczenia praktyczne, które pozwalają na weryfikację zdobytej wiedzy w rzeczywistych sytuacjach rodzicielskich.
 • Indywidualne sesje coachingowe, które umożliwiają skupienie się na osobistych wyzwaniach i potrzebach uczestników.
 • Prezentacje, materiały edukacyjne i dyskusje, które ułatwiają przyswojenie teorii i wiedzy z zakresu rozwoju emocjonalnego i umiejętności rodzicielskich.

Program:

 • „Emocjolandia: Wszystkie Drogie Prowadzą do Bliskości”
  • Odkryj różnorodne emocje, które wpływają na nasze relacje rodzinne.
  • Nauka identyfikacji i wyrażania uczuć – klucz do zrozumienia siebie i innych.
  • Ćwiczenia praktyczne na rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • „Taniec Emocji: Odkryj Rytmy Harmonijnych Relacji”
  • Poznaj taniec komunikacji, który buduje bliskość i zaufanie.
  • Wypróbuj techniki aktywnego słuchania, empatii i asertywności.
  • Tworzenie „choreografii” komunikacyjnych, które wzmacniają więzi rodziny.
 • „Kawiarenka Harmonii: Rozmowy o Uczuciach przy Kawie i Herbacie”
  • Stworzenie atmosfery otwartej i akceptującej, aby rozmawiać o emocjach.
  • Nauka sztuki zadawania pytań i wysłuchiwania, aby zacieśnić więzi rodzinne.
  • Tworzenie rodzinnych „różyczek” i „podziękowań” dla wzmacniania pozytywnych relacji.
 • „Konfliktoholicy i Pokojowcy: Przełamywanie Murów w Rodzinie”
  • Zrozumienie przyczyn konfliktów i skuteczne strategie ich rozwiązywania.
  • Techniki negocjacyjne i kompromisu, które prowadzą do win-win rozwiązań.
  • Tworzenie rodzinnej „umowy” na rozwiązywanie konfliktów w zgodzie i szacunku.
 • „Zabawa Zaufania: Przygody na Wyspie Bliskości”
  • Kreowanie atmosfery wzajemnego zaufania i wsparcia w rodzinie.
  • Gry i zabawy, które integrują rodzinę i wzmacniają więzi emocjonalne.
  • Wyzwania, które rozwijają zaufanie i odpowiedzialność między rodzicami a dziećmi.
 • „Kraina Uśmiechów: Radzenie Sobie z Emocjami w Rodzinie”
  • Znalezienie zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.
  • Nauka technik relaksacyjnych i mindfulness dla rodziców i dzieci.
  • Kreowanie rodzinnej atmosfery wsparcia i zrozumienia dla emocjonalnego dobrostanu.
 • „Festiwal Wartości: Kreacja Rodzinnego Kodeksu”
  • Określenie wspólnych wartości, które są fundamentem harmonijnych relacji.
  • Rodzinne dyskusje na temat etyki, szacunku i odpowiedzialności.
  • Tworzenie rodzinnej „misji” i celów, które budują więź i jedność.
 • „Empatyczni Detektywi: Śledztwo w Świat Emocji”
  • Rozwijanie empatii i zdolności do wczuwania się w perspektywę innych.
  • Rozumienie, jakie potrzeby i uczucia kierują zachowaniami bliskich.
  • Zabawy i role-play, które rozwijają empatyczne umiejętności.
 • „Superbohaterowie Rodziny: Pokonywanie Przeszkód z Humorem”
  • Wykorzystanie humoru i pozytywnego podejścia do rozwiązywania problemów.
  • Kreowanie rodzinnych strategii na radzenie sobie z trudnościami.
  • Zabawne scenariusze i kreacje, które pozwalają spojrzeć na trudności z innej perspektywy.
 • „Podróż do Serca Rodziny: Mapa Harmonijnych Relacji”
  • Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w drodze do harmonijnych relacji.
  • Indywidualne plany rozwoju emocjonalnego dla rodziców i dzieci.
  • Tworzenie wspólnych rytuałów i tradycji, które wzmacniają więzi rodzinne.

 

Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera