Konsultacje/ coaching

Rodzicom preferującym pracę indywidualną lub mającym specyficzne potrzeby rozwojowe, które trudno zaspokoić pracą w grupie warsztatowej proponujemy specjalne formy pracy.

Indywidualne konsultacje i/lub coaching pozwalają na skupienie się podczas spotkania wyłącznie na specyfice danej rodziny; oparte są na pracy na konkretnych sytuacjach zgłaszanych przez rodziców.

💰 JAKI JEST KOSZT ❓
➡ Dla mieszkańców Gminy Skawina konsultacje są dofinansowane ze środków budżetu Gminy Skawina: koszt udziału wynosi 50 zł.

➡ Dla osób spoza Gminy Skawina koszt udziału wynosi 100 zł. za godzinę

KIEDY I GDZIE ❓
➡ Siedziba Fundacji „Wyobraź sobie” przy ulicy Żwirki i Wigury 7/12 w Skawinie
➡ Termin do ustalenia indywidualnego

🖊 JAK SIĘ ZAPISAĆ ❓

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Wyobraź Sobie w celach związanych z realizacją niniejszego formularza na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.). Przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.