warsztaty

3. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Moduł 3 - Jak dogadać się z nastolatkiem_png

Jak dogadać się z nastolatkiem? – warsztaty rodzicielskie – moduł III

Opis warsztatów: Zapraszamy na warsztaty „Jak dogadać się z nastolatkiem?”, które stanowią III Moduł Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Warsztaty zostały oparte na koncepcjach Elaine Mazlish i Adele Faber oraz na koncepcjach Zbigniewa Gasia, który analizuje sposób, w jaki zachowania dysfunkcyjne zaspokajają ważne potrzeby rozwojowe nastolatków. Celem tych spotkań jest zrozumienie procesu dorastania i potrzeb nastolatka oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych rodziców. W trakcie 10 spotkań, rodzice będą mieli okazję poznać cele życiowe nastolatka, ćwiczyć ustalanie granic, mówienie o uczuciach czy zachęcanie nastolatków do współpracy. Znaczną część warsztatów poświęca się na zagadnienia dotyczące rozmów z nastolatkami na trudne tematy, takie jak uzależnienia, media, seks. Zajęcia odbywają się w atmosferze zrozumienia i wzajemnego wsparcia, gdzie rodzice swobodnie rozmawiają na nurtujące tematy dotyczące dorastających dzieci.

Korzyści:

 • Zrozumienie procesu dorastania i zachodzących w tym okresie zmian w zachowaniu i potrzebach nastolatków.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, w tym rozmawianie o trudnych tematach i wyrażanie uczuć.
 • Nabywanie praktycznych narzędzi do budowania zdrowych granic, motywowania do współpracy i radzenia sobie z konfliktami.
 • Umożliwienie rodzicom zrozumienia perspektywy swoich dzieci i wspierania ich w trudnym okresie dojrzewania.
 • Tworzenie więzi i zaufania między rodzicami a nastolatkami, co sprzyja budowaniu harmonijnych relacji w rodzinie.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami i zdobycie wsparcia w procesie wychowania dorastających dzieci.

Metoda pracy:

 • Interaktywne spotkania grupowe.
 • Analiza przypadków i praktyczne ćwiczenia.
 • Wspierająca atmosfera, sprzyjająca wymianie doświadczeń i otwartości w rozmowach.
 • Umożliwienie młodzieży spotkań bez udziału rodziców, co pozwoli na swobodną rozmowę na tematy ważne dla nich.

Program:

 • GRANICE – pozwolić czy zabronić?
  • Znaczenie zdrowych granic w relacji z nastolatkiem.
  • Techniki ustanawiania granic i ich konsekwentne przestrzeganie.
  • Ćwiczenia na budowanie zaufania i szacunku wokół granic.
 • UCZUCIA – nie poznajesz własnego dziecka?
  • Rozpoznawanie emocji i potrzeb dorastającego dziecka.
  • Skuteczna komunikacja emocjonalna z nastolatkiem.
  • Ćwiczenia na budowanie więzi emocjonalnych i zrozumienia.
 • WSPÓŁPRACA – czy ciągle musisz mu przypominać?
  • Zrozumienie potrzeby współpracy i samodzielności u nastolatka.
  • Motywowanie do współdziałania bez ciągłego nadzoru.
  • Ćwiczenia na rozwijanie odpowiedzialności i samodzielności.
 • KARY – a może konsekwencje?
  • Różnica między karą a konsekwencją w wychowaniu.
  • Skuteczne stosowanie konsekwencji, które uczą odpowiedzialności.
  • Ćwiczenia na rozmawianie o konsekwencjach w sposób konstruktywny.
 • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – czy dobrze byłoby się porozumieć?
  • Techniki rozwiązywania problemów z nastolatkiem.
  • Komunikacja asertywna i budowanie zrozumienia.
  • Ćwiczenia na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 • TRUDNE TEMATY – dla rodziców i nastolatków
  • Otwarta rozmowa o trudnych tematach, takich jak uzależnienia, media, seks.
  • Budowanie zaufania i komunikacji w trudnych tematach.
  • Ćwiczenia na budowanie szacunku i wspierającej atmosfery.
 • SPOTKANIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY
  • Warsztat dla nastolatków, gdzie będą mogli wyrazić swoje potrzeby i obawy.
  • Umożliwienie młodzieży rozmowy na tematy ważne dla nich.
 • ROZUMIENIE ŚWIATA DORASTANIA
  • Zrozumienie świata dorastającej młodzieży.
  • Poznanie ich potrzeb i trudności.
  • Ćwiczenia na budowanie wsparcia i zrozumienia.
 • SPOTKANIE DLA RODZICÓW I NASTOLATKÓW
  • Wspólne rozmowy na tematy ważne dla obu stron.
  • Budowanie zaufania i otwartości w relacjach rodzinnych.
  • Ćwiczenia na budowanie więzi między rodzicami a dziećmi.
 • PODSUMOWANIE I PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ
  • Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.
  • Ustalenie planu na przyszłość i rozwijanie relacji z dorastającym dzieckiem.
  • Zakończenie warsztatów w atmosferze wsparcia i wzajemnego zrozumienia.

Dołącz do nas na warsztatach „Jak dogadać się z nastolatkiem?” i odkryj tajniki skutecznej komunikacji z Twoim dorastającym dzieckiem. Dzięki naszym spotkaniom dowiesz się, jak budować zaufanie, wspierać zmiany zachodzące w życiu nastolatka oraz jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami. To doskonała okazja, by nabyć praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci utrzymać harmonię w relacjach rodzicielskich. Doświadcz atmosfery wsparcia i zrozumienia, spotkaj innych rodziców w podobnej sytuacji i razem zdobądźmy klucz do skutecznego porozumiewania się z naszymi nastolatkami. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś i zainwestuj w lepszą przyszłość Twojej rodziny!

Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera