warsztaty

5. Dziecko w szkole - spotkanie inspirujące J. Juula

Dziecko w szkole – spotkanie inspirujące J. Juula

Tytuł warsztatów: „Dziecko w szkole – Seminarium o wspieraniu edukacji dzieci”
Opis warsztatów: Seminarium „Dziecko w szkole” to spotkanie trwające dwie godziny, które skupia się na sposobach wspierania dzieci w zakresie edukacji szkolnej. Inspirujące warsztaty mają na celu zachęcenie uczestników do refleksji nad własnym podejściem do rodzicielstwa, wychowania oraz relacji z dziećmi. W programie wykorzystamy mądrość i wiedzę Jespera Juula, znanego duńskiego terapeuty rodzin i pedagoga, który założył Family Lab International. Jego książki, takie jak „Twoje kompetentne dziecko”, „Nie z miłości”, czy „Agresja – nowe tabu”, dostarczą nam wartościowych wskazówek na temat budowania zdrowych relacji z dziećmi i wspierania ich rozwoju edukacyjnego.
Korzyści:
Zdobycie wiedzy na temat skutecznych sposobów wspierania dzieci w ich edukacji szkolnej.
Zrozumienie, jakie czynniki mogą wpływać na zmianę entuzjazmu i zapału dziecka w szkole i jak temu zapobiegać.
Odkrycie, jak wspierać proces uczenia się dzieci i rozwijać ich odpowiedzialność za naukę.
Poznanie, jakie role rodziców odgrywają w konfliktach dziecka z nauczycielami i jak skutecznie je rozwiązywać.
Praktyczne wskazówki dotyczące pomagania dziecku wejść na ścieżkę edukacji szkolnej.
Metoda pracy:
Seminarium będzie prowadzone w formie wykładu, interaktywnej dyskusji i grupowych ćwiczeń.
Wykorzystamy narzędzia coachingowe i refleksyjne, które pomogą uczestnikom lepiej zrozumieć siebie i swoje podejście do wychowania.
Przykłady z życia codziennego oraz opowieści z doświadczenia Jespera Juula pozwolą uczestnikom łatwiej zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
Program – warsztat trwa 3 godziny:
Wprowadzenie – Poznanie idei seminarium i rola edukacji szkolnej w życiu dziecka.
Rozwój uczestników – Omówienie roli rodziców w wspieraniu edukacji dzieci, z naciskiem na odpowiedzialność osobistą i zadania domowe.
Relacje z nauczycielami – Dyskusja na temat konfliktów dziecka z nauczycielami i jakie stanowisko przyjąć jako rodzic.
Praktyczne narzędzia – Przedstawienie praktycznych technik i strategii wspierających dziecko w edukacji szkolnej.
Podsumowanie – Podkreślenie kluczowych elementów i refleksja nad planem działań na przyszłość.

Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera