Destination Imagination

Destination Imagination

Destination Imagination jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku.

Działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach.

  • daje możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni
  • jest też ekscytującą przygodą dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i talenty
  • zachęca dzieci i młodzież do podejmowania procesu tworzenia – w oparciu o własne mocne strony
  • pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości
  • w programie odkrywane są często ”nieoszlifowane diamenty”, a dzieci o różnorodnych predyspozycjach stają się: technikami, naukowcami, aktorami, analitykami, komikami, językoznawcami, muzykami…

Wszystko po to, aby po latach uczestnictwa w programie być dojrzałymi, świadomie kształtującymi swoją przyszłość społeczną i zawodową – wartościowymi ludźmi.

Uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.