warsztaty

19. Coaching w drodze – outdoorowy coaching rodzicielski.

„Coaching w drodze” – Weekendowy outdoorowy coaching indywidualny dla rodziców

TYTUŁ WARSZTATÓW:
„Coaching w drodze” – Weekendowy outdoorowy coaching indywidualny dla rodziców.
OPIS:
„Coaching w drodze” to intensywny i inspirujący program warsztatowy, stworzony z myślą o rodzicach pragnących rozwijać swoje umiejętności rodzicielskie, odkryć głębsze cele życiowe oraz zacieśnić więzi rodzinne. Przeznaczony dla tych, którzy chcą spędzić aktywny weekend na łonie natury, nabierając perspektywy i czerpiąc wsparcie od doświadczonych coachów.
Podczas tych dwóch intensywnych dni uczestnicy będą mieli możliwość odłączenia się od codziennego zgiełku i skupienia się na sobie oraz swoich bliskich. Program połączy w sobie zalety coachingu indywidualnego z siłą otoczenia outdoorowego, tworząc unikalne doświadczenie transformacyjne.

KORZYŚCI:
Rozwój umiejętności rodzicielskich: Uczestnicy zdobędą narzędzia coachingowe, które pomogą im lepiej zarządzać stresem, radzić sobie z wyzwaniami rodzicielstwa i efektywnie komunikować się z dziećmi.
Odkrycie własnych celów i wartości: Uczestnicy wyznaczą sobie konkretne cele i przeanalizują, jakie wartości są dla nich najważniejsze w kontekście życia rodzinnego.
Zwiększenie samoświadomości: Poprzez zadawanie trafnych pytań i refleksję, uczestnicy lepiej zrozumieją swoje myśli, emocje i zachowania
Redukcja stresu i zwiększenie odporności: Praca na świeżym powietrzu oraz przechodzenie trudności na szlakach górskich pomogą uczestnikom w budowaniu odporności psychicznej i radzenia sobie z wyzwaniami.
Wzmocnienie więzi rodzinnych: Outdoorowe aktywności i wspólne doświadczenia na szlakach górskich pomogą zacieśnić więzi między rodzicami.

METODY PRACY:
Podczas warsztatów wykorzystamy coaching rodzinny, który obejmuje indywidualne sesje coachingowe z doświadczonymi coachami. Będziemy pracować nad osiągnięciem wyznaczonych celów oraz rozwijaniem umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego rodzicielstwa. Dodatkowo, wykorzystamy siłę otoczenia outdoorowego, co pozwoli uczestnikom na relaks, zwiększenie kreatywności i zmianę perspektywy. Praca na świeżym powietrzu połączona z aktywnościami na szlakach górskich przyczyni się do wzmocnienia efektów coachingowych i otworzy nowe możliwości rozwoju.

PROGRAM:
Dzień 1:
Blok 1: Wprowadzenie i określenie celów
Rozpoczęcie warsztatów, przedstawienie uczestnikowi programu
Określenie indywidualnych celów uczestnika, co chciałby osiągnąć podczas warsztatów
Blok 2: Wartości w rodzinie
Wprowadzenie do znaczenia wartości w życiu rodzinnym
Praca nad tym, jakie wartości są dla uczestnika najważniejsze
Omówienie, w jaki sposób wartości wpływają na podejmowanie decyzji i działania w rodzinie
Blok 3: Emocje w rodzinie
Zrozumienie roli emocji w relacjach rodzinnych
Nauka skutecznej identyfikacji i wyrażania emocji
Techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami w kontekście rodzinnym
Dzień 2:
Blok 1: Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie
Rozpoznawanie źródeł konfliktów w rodzinie
Nauka efektywnych strategii rozwiązywania konfliktów
Ćwiczenia i symulacje przypadków konfliktowych w rodzinie
Blok 2: Motywacja i budowanie wspólnych celów
Wyjaśnienie, jakie czynniki wpływają na motywację w rodzinie
Budowanie wspólnych celów jako rodzina i motywowanie do ich osiągnięcia
Planowanie działań wspierających realizację celów rodziny
Blok 3: Podsumowanie i strategie na przyszłość
Podsumowanie zdobytych umiejętności i wiedzy podczas warsztatów
Tworzenie indywidualnych strategii na przyszłość, jak zastosować nowe umiejętności w życiu rodzinnym
Zakończenie warsztatów i podsumowanie

Podczas tych dwóch intensywnych dni uczestnik będzie miał okazję skoncentrować się na wartościach w swojej rodzinie, zrozumieć i radzić sobie z emocjami, rozwiązywać konflikty w bardziej konstruktywny sposób i budować motywację zarówno u siebie, jak i wśród innych członków rodziny. To wyjątkowa szansa na pogłębienie swojej świadomości rodzicielskiej i rozwinięcie zdolności do efektywnego działania jako rodzic.

Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera