warsztaty

11. Agresja, niebezpieczne tabu - spotkanie inspirujące J. Juula

Agresja, niebezpieczne tabu – spotkanie inspirujące J. Juula

TYTUŁ:
„Agresja, niebezpieczne tabu” – Seminarium o różnicowaniu złości, agresji i przemocy oraz konstruktywnym wykorzystaniu dziecięcej siły.

OPIS:
Seminarium „Agresja, niebezpieczne tabu” skupia się na rozróżnianiu złości, agresji i przemocy u dzieci oraz konstruktywnym sposobie kontaktowania się z dziecięcą siłą i energią. Jesper Juul wskazuje, że agresywne zachowania dzieci są ważnym sygnałem, którego dorosłym nie powinno się bagatelizować. Na warsztatach omawiamy źródła agresji u dzieci oraz jak reagować w obliczu tego zachowania.

KORZYŚCI:
Zrozumienie różnicy między złością, agresją a przemocą u dzieci.
Odkrycie sposobów na kontaktowanie się z dziecięcą siłą w sposób konstruktywny.
Nauka jak reagować w obliczu frustracji i wybuchów złości u dzieci.
Wypracowanie umiejętności wspierających rozwijanie pozytywnego zachowania u dzieci.
Zwiększenie wrażliwości na potrzeby dzieci wyrażane za pomocą agresywnych reakcji.

METODA PRACY:
Warsztaty będą prowadzone w formie interaktywnych dyskusji, prezentacji i ćwiczeń.
Wykorzystamy narzędzia coachingowe i techniki komunikacji, aby lepiej zrozumieć zachowania dzieci i skutecznie reagować.

PROGRAM:
Wprowadzenie – Czym jest agresja i jakie są jej różnice od złości i przemocy.
Źródła agresji u dzieci – Skąd bierze się agresja u najmłodszych.
Konstruktywne podejście do dziecięcej siły – Jak kontaktować się z energią i siłą dzieci.
Reagowanie na agresywne zachowania – Skuteczne techniki reagowania w obliczu frustracji i wybuchów złości.
Wspieranie pozytywnych zachowań – Jak budować zachowania sprzyjające pozytywnemu rozwojowi u dzieci.
Ochrona i wsparcie potrzeb – Jak wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci wyrażanym przez agresywne reakcje.

Zapraszamy serdecznie na seminarium „Agresja, niebezpieczne tabu”, gdzie razem będziemy analizować różnice między złością a agresją u dzieci, poszukiwać konstruktywnych reakcji oraz wypracowywać sposoby kontaktowania się z energią i siłą dzieci w sposób wspierający ich pozytywny rozwój.

Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera