nasze projekty

50

28. Akademia Emocji

„Akademia Emocji” to program profilaktyki uniwersalnej koncentrujący się na rozwoju emocjonalnym dzieci i młodzieży oraz edukacji rodziców w zakresie agresji (najczęściej zgłaszany problem przez rodziców w latach ubiegłych). Program powstał z połączenia programu profilaktycznego Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (część dotycząca emocji i rozwiązywania konfliktów) oraz koncepcji Jespera Juula – duńskiego terapeuty rodzinnego o światowej renomie, założyciela Family Lab International. Przeprowadzonych kilkanaście edycji w trzech poprzednich latach skłoniło nas do podjęcia decyzji o przeszkoleniu własnych realizatorów programu i rozpoczęcia pracy na szerszą skalę.
Rozwój emocjonalny – to kolejne etapy wzrostu emocji w poszczególnym stadium wiekowym, które powodują, że wewnętrzne i społeczne przystosowania, przechodzą na coraz to wyższe poziomy. Rozwój emocjonalny buduje poszczególne cechy przystosowawcze do życia społecznego, kształtuje cechy będące nieodzownym elementem rozwoju każdego człowieka.  Dzieci powinny być świadome siebie i swoich emocji. Powinny rozumieć jak działa człowiek i jego psychika. Powinny umieć swobodnie wyrażać siebie i swoje opinie. Tylko w ten sposób możliwe jest zbudowanie silnej i zdrowej psychiki, która w dorosłym życiu poradzi sobie z każdym wyzwaniem.Program warsztatów „Akademiia Emocji” porusza takie tematy jak:
– Inteligencja emocjonalna
– Poczucie własnej wartości
– Komunikacja interpersonalna
– Asertywność i wyrażanie swoich potrzeb
– Radzenie sobie ze stresem i innymi emocjami
– Szczęście i pozytywne nastawienie do życia
– Organizowanie swojego czasu i planowanie przyszłości
– Twórcze i samodzielne myślenie oraz rozwiązywanie problemów
– Rozwiązywanie konfliktów z bliskimi
Warsztaty organizowane są cyklicznie dla trzech grup wiekowych: 5-6 lat, 7-10 lat oraz 11-14 lat.
Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina. 
Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera