nasze projekty

35

20. Lato światozmieniaczy

W ramach projektu „Lato Światozmieniaczy” zorganizowaliśmy trzy 5-dniowe półkolonie dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych oraz młodzieży z klas 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich. Półkolonie dotyczyły różnych zagadnień edukacji globalnej (np. odpowiedzialna konsumpcja, zasoby naturalne, migracje itp.) i skończyły się podjęciem przez dzieci i młodzież działań na rzecz społeczności lokalnej. W półkoloniach wzięły udział 43 osoby, a dzięki przygotowanym przez uczestników i uczestniczki działaniom udało się nam dotrzeć do około 180 osób. Ogromne zaangażowanie dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej przełożyło się na działania wykraczające poza czas półkolonii i zakładane rezultaty oraz motywację Fundacji do wprowadzenia edukacji globalnej w jej codzienną pracę.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, środki na realizację projektu pochodziły również z funduszu wkładu własnego Gminy Skawina.

 

Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera