34. Warsztaty Rozwojowe dla kobiet ”Zmień Swój świat” – edycja 1

W ramach projektu zorganizowane zostało 3-weekendowe szkolenie dla 15 kobiet wybranych przez Fundację oraz lokalny MOPS. Na warsztatach pracowałyśmy nad przeciwdziałaniem przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej. Uczestniczki poznawały swoje mocne strony, pracowaly nad dysponowaniem sobą w czasie, emocjami oraz nad przemówieniami publicznymi. Ważnym tematem poruszonym na warsztatach była dyskryminacja, uprzedzenia, stereotypy, gender, zgoda, a także słuchanie, empatia i uważność.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Feministycznego.