Wartości

Fundacja „Wyobraź sobie” podąża w kierunku wyznaczonym przez pięć podstawowych wartości:

  • RÓWNA GODNOŚĆ/ SZACUNEK
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • INTEGRALNOŚĆ
  • AUTENTYCZNOŚĆ

I oczywiście:

  • HUMOR

Równa godność/Szacunek – jest wartością moralną, wskazówką, jak traktować siebie i innych ludzi, by nie naruszyć swojej ani cudzej godności. Godność jest wrodzoną i niezbywalną cechą każdego człowieka, niezależną od jego płci, wieku, kondycji umysłowej czy fizycznej, wykształcenia, stanu posiadania czy pozycji społecznej.  Szacunek jest według nas fundamentem wszystkich innych wartości moralnych.

W kontekście  członków rodziny równa godność/ szacunek to jedyna rozsądna alternatywa dla tradycyjnego autorytarnego modelu rodziny opartego na hierarchii. Jednak nie oznacza ona, że dzieci mogą tyle samo, co dorośli. Ci ostatni wciąż sprawują funkcję przewodnika i przywódcy w rodzinie.

Odpowiedzialność  – to rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań. To nie obwinianie innych za swoje uczucia, błędy, nietrafione wybory i niezaspokojone potrzeby.

Odpowiedzialność osobista w rodzinie to fenomen, który określa relacje między jej członkami. Im mniej odpowiedzialności podejmują rodzice, tym więcej spada jej na dzieci. Odpowiedzialności osobistej nie da się scedować na innych. Jej rozwój u dzieci jest warunkiem zdrowego poczucia własnej wartości i umiejętności dbania o własną integralność.

Integralność – …… jest sumą uczuć, wartości, potrzeb jednostki i indywidualnych granic. Ochrona integralności każdego człowieka, troska o Jego nietykalność fizyczną i psychiczną oraz najlepsze warunki rozwoju, leży w interesie nas wszystkich.

Integralność osobista to centralna wartość w życiu rodziny. Przez długi czas wychowanie dzieci wiązało się z gwałceniem ich integralności, czyli ich psychicznych i fizycznych granic. Takie postępowanie uważano za właściwe i wskazane. Dzisiaj budujemy relacje rodzinne na poszanowaniu integralności wszystkich członków rodziny, w czym kluczową rolę odgrywa empatia, czyli zrozumienie uczuć i potrzeb innych.

Autentycznośćto nic innego jak odwaga bycia i pokazywania siebie takim, jakim się jest naprawdę – bez masek. To pokazanie siebie prawdziwej, tego, kim naprawdę jestem, co naprawdę myślę, co naprawdę czuję. Odwaga, ponieważ wbrew pozorom nie jest to wcale tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Odwaga pokazania światu własnej autentyczności rodzi się w działaniu, jest codziennie ponawianym wyborem, wewnętrzną decyzją.

Bycie autentycznym w rodzinie jest warunkiem bezpośredniego i szczerego kontaktu między członkami rodziny. Dzięki niej dorośli mają szansę zbudować autorytet wobec dzieci, wyznaczając jasne granice swoich potrzeb i wartości. Autentyczność sprzyja także pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów i problemów wewnątrz rodziny.

Humor – Jako nieodłączna część optymizmu i szczęścia. Poczucie humoru to umiejętność śmiania się nie tylko z dowcipów, śmiesznych filmów i komicznych sytuacji, ale także z własnych wad, problemów i niepowodzeń. Gdy poczucie humory pozostanie w harmonii z pozostałymi wartościami, takimi jak szacunek czy autentyczność, będzie źródłem radości i zadowolenia dla wszystkich.

Poczucie humoru w rodzinie może pomóc odbudować nie jeden zerwany most, pomaga wrócić do głębokiej więzi emocjonalnej. Humor jest w rodzicielstwie zabawą, która pozwala wejść do świata dziecka na jego własnych warunkach. Rodzicielstwo przez zabawę pomaga odbudować bliskość i relacje z dzieckiem.