4. Szkoła dla rodziców i wychowawców moduł I „Szkoła Dialogu” – edycja 1

Data realizacji: 27.10.2017-15.12.2017