Seminaria inspirujące

Seminaria inspirujące to dwugodzinne spotkania w grupie, których celem jest zainspirowanie Państwa do refleksji nad własnym podejścia do rodzicielstwa, wychowania, swojej pracy z dziećmi lub – szerzej – relacji z innymi. Propagatorem seminariów jest Jesper Jull duński terapeuta rodzinny i pedagog o światowej renomie, założyciel Family Lab International. http://www.family-lab.pl/ http://www.family-lab.com/

Wiedzę zdobytą przez lata pracy z rodzinami Jesper Juul zawarł w licznych książkach, m.in. „Twoje kompetentne dziecko”, „Nie z miłości”, „Agresja – nowe tabu” czy „Kryzys szkoły” i in. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, stworzył też scenariusze spotkań z dorosłymi, podczas których Trener Familylabu – w trakcie osobistego spotkania z grupą dzielą się sformułowanymi przez niego wartościami.

Tematy seminariów odnoszą się do obszarów kluczowych dla rozwoju dziecka (przewodnictwo dorosłych czy poczucie własnej wartości), takich, które bardzo często stanowią wyzwanie dla rodziców (granice, agresja czy nastolatek w rodzinie) lub odnoszące się do codziennych doświadczeń (dziecko w szkole).

Seminaria mają na celu przybliżenie uczestnikom filozofii Jespera Juula – pedagoga, który zmienia oblicze współczesnej pedagogiki, promując wychowanie oparte na równej godności rodziców i dzieci, na autentyczności, byciu w kontakcie ze sobą, byciu w pełni obecnym w relacjach i osobiście odpowiedzialnym.

 

 (Moduły – accordion (akordeon) taki jak na stronie: http://www.family-lab.pl/dla-rodzicow/)