Od Wyobraźni do Innowacji – podsumowanie

Z zapałem relacjonujemy, że kolejny tydzień w ramach projektu „Od Wyobraźni do Innowacji” minął nam jak błyskawica! 🚀

Czymże były nasze zajęcia? ❓

 

🔧 Przeszliśmy przez pasjonujące zadania, które wymagały błyskawicznej reakcji i kreatywnego myślenia. Każde zadanie było nie tylko wyzwaniem, ale i doskonałą okaz

ją do rozwijania umiejętności potrzebnych w przy

szłości.

🏰 Rozpoczęliśmy od konstrukc

ji wież z nietypowych materiałów, takich jak makaron spaghetti i kartki. To nie tylko sprawdziło naszą precyzję, ale również ukierunkowało naszą kreatywność w zupełnie nowym kierunku

.

⏰ Nie brakowało również emocji podczas zabaw na skojarzenia, gdzie pomysły rodziły się pod presją czasu. To niesamowite, jak szybko i efektywnie potrafimy działać, gdy czas działa na naszą niekorzyść.

To nie tylko zajęcia, to prawd

ziwa podróż po świecie wyobraźni i innowacji! 💡🌍

Chcemy serdecznie podziękować Gminie Skawina za wsparcie i zaangażowanie w rozwijanie umiejętności przyszłości. 🤝

Dołączcie do n

aszej innowacyjnej społeczności!

Rekrutujemy jeszcze do młodszej drużyny 💪#wyobraźsobie #umiejętnościprzyszłości #wspieranasGminaSkawina #miastozPRZYSZŁOŚCIĄ
www.gminaskawina.pl
Gmina Skawina