Misja

Naszą misją jest kompleksowe wspieranie RODZIN.

  • DOROSŁYCH – w rozwoju osobistym i stawaniu się reżyserem własnego życia, rodziców w poszukiwaniu własnej filozofii rodzicielstwa, opartej na równej godności rodziców i dzieci, na autentyczności, na byciu w kontakcie ze sobą i osobistej odpowiedzialności.
  • DZIECI I MŁODZIEŻ – w rozwoju emocjonalnym i społecznym, w dążeniu do bycia dojrzałym dorosłym świadomie kształtującym swoją przyszłość społeczną i zawodową.

Może okazać się, że największym wyzwaniem i najtrudniejszą pracą, jaka stoi przed nami, dorosłymi, będzie praca nas sobą, ale takie zmiany zawsze warte są wysiłku.

Chcielibyśmy również, aby dzieciństwo dla dzieci było czasem bezpiecznym, czasem uczenia się ważnych, mądrych rzeczy i przyswajania potrzebnych umiejętności, by wystarczająco dobrze przygotowywało do życia. Czy powinniśmy uczyć dzieci jak najlepiej przystosować się do świata i jego reguł, czy raczej starać się go zmienić na lepszy?

Jesteśmy na zmianą.