38. Warsztaty rozwojowe dla kobiet „Zmień swój świat” – Edycja 3

W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty rozwojowe dla kilkunastu kobiet. Uczestniczki poznawały swoje talenty oraz mocne strony. Na warsztatach pracowałyśmy nad przeciwdziałaniem przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej. Uczestniczki pracowały nad dysponowaniem sobą w czasie, emocjami oraz nad przemówieniami publicznymi. Ważnym tematem poruszonym na warsztatach była dyskryminacja, uprzedzenia, stereotypy, gender, zgoda, a także słuchanie, empatia i uważność.

Projekt dofinansowany ze środków z budżetu Funduszu Obywatelskiego.