Szkoła dla rodziców i wychowawców moduł II „rodzeństwo bez rywalizacji”

 

Data realizacji: 31.01.2019-29.04.2019
Wartość projektu:
Wartość dofinansowania:
Wkład poniesiony ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł,  wkładu osobowego lub rzeczowego.